Državni svet o novi uredbi za samozaposlene

V torek, 13. decembra, bo ob 11:00 potekala 9. izredna seja komisije Državnega sveta RS za kulturo, znanost, šolstvo in šport, na kateri bodo obravnavali spremembe uredbe o samozaposlenih, ki je na noge dvignila celotno strokovno javnost.

Seja bo v sobi 212/II na Šubičevi 4 v prostorih državnega sveta v Ljubljani.

Seja komisije državnega sveta je javna, zato nanjo vljudno vabljeni. Vabilo si lahko preberte na tej povezavi.

Ministrstvo za kulturo je na vlado v petek sicer poslalo novo različico Uredbe o samozaposlenih, ki pa pripombe stroke upošteva zgolj v nekaj točkah. Še vedno ostaja nespremenjen visok prag za doseganje pravice do prispevkov, še vedno ukinjajo intermedijskega producenta in še vedno ne vodijo dialoga s strokovno javnostjo o tem, kakšni kriteriji dejansko odražajo kvaliteto ustvarjanja.

V novi različici sicer upoštevajo nekaj pripomb strokovne javnosti (poklic radijskega napovedovalca se ne ukinja, čeprav so kriteriji še vedno težava), možen bo seštevek točk pri posameznih poklicih, če jih ima samozaposleni registriranih več (npr. če je hkrati režiser in snemalec)). Prav tako so prilagodili nekaj posameznih kriterijev ter podaljšali obdobje, v katerem morajo samozaposleni spremeniti poklice, ki se ukinjajo.

Še vedno se brez strokovne obrazložitve ukinja nekaj poklicev, med drugimi intermedijski producent, kar bo skupaj z nesorazmernim povečanjem števila produkcij za intermedijskega ustvarjalca tako rekoč smrt intermedijski produkciji v Sloveniji, ki v mednarodnem prostoru redno dosega nagrade, prepoznavnost in je ena najbolj prodornih vej sodobne umetnosti, ki združuje nove tehnologije, znanost, raziskave in razvoj z vrhunsko umetnostjo.Uvedenih tudi ni novih poklicev, h katerim stroka že dolgo poziva.

Ministrstvo v popravljeni verziji ni upoštevalo pripomb stroke o težavnosti dosega visokega praga kriterijev (81 točk, vse točke za obseg, 50% doseganje vsakega kriterija). Kriteriji še vedno pogosto niso dvignjeni sorazmerno iz treh na pet let. To bo na koncu največji udarec za mlade, pa tudi uveljavljene umetnike, ki meril ne bodo mogli dosegati.

Ministrstvo zato opozarjamo, da je uredba še vedno škodljiva za sistem samozaposlenih, zato jih pozivamo, da skliče posebno delovno skupino, ki bo v roku treh mesecev pripravila strokovna izhodišča za ponovno odprtje Uredbe o samozaposlenih.

Deli