Pripombe na spremembo uredbe o samozaposlenih

Društvo Asociacija se je odzvalo na predlog Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi.

Predlagamo, da se Ministrstvo za kulturo zavzame in zagovarja izvzetje samozaposlenih v kulturi iz »de minimis« državne pomoči ter jo uvrsti v »skupinsko izjemo«.

Dileme pričajo o tem, da bi s prekvalifikacijo plačevanja prispevkov samozaposlenim v kulturi v državno pomoč »de minimis« lahko bili potencialno ogroženi najšibkejši deli kulturnih ustvarjalcev – samozaposleni v kulturi – torej tisti, ki že zdaj delujejo v zelo težkih pogojih. Zato Ministrstvo za kulturo pozivamo, da resno razmisli in ukrepa glede izvzetje samozaposlenih v kulturi iz principa »de minimis« državne pomoči ter jo uvrsti v »skupinsko izjemo«.

Celotno gradivo: PRIPOMBE IN PREDLOGI Uredba o SZK Asociacija

Deli