Mladi nimajo varnega začetka poklicne poti v kulturi

Asociacija je 21. januarja Uradu za mladino na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport posredovala pripombe in predloge k osnutku Izvedbenega načrta Nacionalnega programa za mladino 2013-2022 za leti 2016 in 2017, ki ga je dal urad v javno obravnavo.

Na Asociaciji osnutek Izvedbenega načrta NPM 2013-2022 za leti 2016 in 2017 podpiramo v točkah, kjer gre za trajnostne rešitve, kjer lahko upravičeno pričakujemo družbene učinke in dolgotrajne rezultate.

Žal pa ocenjujemo, da predlagani ukrepi, projekti na področja kulture ne zasledujejo ključnih načel in usmeritev Resolucije o nacionalnem programu za mladino 2013-2022 (ReNPM 13-22), kot sta recimo trajnostni razvoj področja in zagotovitev mladim varen začetek poklicne poti. Predlagamo, da se zato pri vseh ukrepih doda razlaga o uresničevanju trajnostne komponenti posameznega ukrepa, kakor tudi kako posamezni ukrepi prispevajo k aktivnemu zaposlovanju mladih ter kako konkretno se bo z izobraževanjem in usposabljanjem zagotovilo mladim boljše možnosti preko kulture in v kulturi. Kandidate je potrebno zavezati h konkretnejši realizaciji.

Vse naše pripombe objavljamo tukaj.

Deli