Strategija razvoja in upravljanja umetniških rezidenc

Ime:  Strategija razvoja in upravljanja umetniških rezidenc
Predlagatelj:  Društvo Asociacija
Predlog poslan v obravnavo: 2017

Ključne točke strategije s strani predlagatelja

Ministrstvu za kulturo smo predlagali, da najprej naredi raziskavo obstoječe infrastrukture, načinov upravljanja ter mapira potrebe na terenu. Nato bi sledil posvetovalni proces z različnimi udeleženci ter slednjič tudi strategija ter uvedba ustreznih finančnih mehanizmov podpore.

Odziv Asociacije

Asociacija je pripravila predlog samoiniciativno, saj do zdaj na Ministrstvu za kulturo za to temo ni bilo posluha.

Rezultat zagovorniških prizadevanj Asociacije

Ministrstvo za kulturo po začetnih pogovorih ideje ni povzelo v svojih ključnih razvojnih dokumentih (ki pa na koncu v vsakem primeru niso bili sprejeti). Razlage zakaj niso podali. V novem mandatu si bomo prizadevali za razvoj tega področja v ključne razvojne in strateške dokumente ministrstva za kulturo.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Začetek leta 2017: Kot posledica naših zagovorniških prizadevanj se je na ministrstvu za kulturo začel odvijati dialog o možnostih  analize potencialne mreže umetniških rezidenc, ki bi ji sledila strategija upravljanja (za zdaj še ne obstaja) in razvoja le teh. Gre za eno izmed razvojnih tem za NVO sektor v kulturi, ki je že vrsto let odprta tema na zagovorniškem področju. Na pobudo MK smo na Asociaciji pripravili programski načrt razvoja področja.
Maj 2017: V luči skupne razprave odborov za kulturo in gospodarstvo Državnega zbora o prihajajoči strategiji razvoja turizma, smo preučili stališča glede kulturnega turizma s perspektive nevladnih organizacij, še posebej festivalov. Opozorili smo na pomanjkanje analiz vpliva NVO v kulturi na turizem, vprašanju financiranja festivalov kot logične nadgradnje programa NVO namesto festivalizacije kulturne ponudbe, ter predstavili idejo o mreži rezidenc v luči sinhronizacije lokalnih kulturnih programov in razvoja turizma.

Deli