ZIPRS1617

Ime: Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 (ZIPRS1617)
Predlagatelj: Vlada Republike Slovenije
Predlog poslan v obravnavo: 24. september 2015
Povezava na predlog

Ključne spremembe zakona s strani predlagatelja

Predlagatelj je o zakonu zapisa: »Osnovni cilj zakona je uzakoniti rešitve, ki bodo omogočile tekoče in nemoteno izvrševanje proračuna Republike Slovenije v letu 2016 in 2017. Zakon sledi vsebinskim okvirom Zakona o javnih financah, poleg tega pa zajema tudi vsebine, za katere tako določajo posebni zakoni. Za zagotovitev finančne vzdržnosti proračuna države in proračunov občin je poleg
splošnih določb, ki urejajo izvrševanje proračuna potrebno izrecno omejiti tudi nekatere izdatke, ki predstavljajo del odhodkovne strani proračuna.«

Odziv Asociacije

Asociacija je cel čas procesa sprejemanja državnega proračuna opozarjala na nevarno znižanje proračuna za kulturo.

Ključne točke v odzivu Asociacije:
– Asociacija je opozorila, da se proračun za kulturo že vrsto let znižuje in da se sredstva za neodvisno kulturo prav tako zmanjšujejo, kar pušča resne posledice na kulturno umetniško produkcijo.
– Asociacije je izpostavila dejstvo, da je proračun za kulturo leta 2009 znašal 204 milijone, predlagani proračun za leto 2016 pa je bil manj kot 150 milijonov, kar pomeni eno četrtino manjši poračun.
– Izračunali smo, da bi lahko nadaljnjo predvideno zmanjšanje v letu 2017 pomenilo ukinitev od 200 do 400 nevladnih organizacij na področju kulture.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Z različnimi dejavnostmi je Asociacija uspela doseči, da se napoved drastičnega padca proračuna za kulturo ni uresničila, kasneje pa je bil zopet opazen trend postopnega dvigovanja.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

17. avgust 2015: Asociacija je podala javno izjavo z naslovom »Kdo se bo podpisal na nagrobni kamen slovenske kulture?« v kateri je ostro obsodila napovedano zmanjšanje proračuna za kulturo.
21. september 2015: Asociacija se je udeležila seje Nacionalnega sveta za kulturo, kjer je predstavila svoja stališča glede zmanjševanja proračuna.
23. september 2015: Asociacija je na svoji spletni strani pozvala k podpisu peticije proti zmanjševanju proračuna za kulturo.
23. september 2015: Asociacija na spletni strani objavi prispevek o problematičnosti zmanjševanja proračuna za kulturo.
4. november 2015: Predstavniki Asociacije so se na temo proračuna za kulturo srečali s predsednikom Državnega sveta Mitjo Bervarjem in razpravljali o možnostih sprejemanja proračuna.
9. november 2015: Ponovno smo se srečali s predsednikom Državnega sveta Mitjo Bervarjem in ugotavljali, ali je še mogoče vplivati na proračun za 2016, ali se je bolj smiselno usmeriti v 2017.
9. november 2015: Srečali smo se s predstavniki Združene levice. Ti so pripravili amandma o preusmeritvi sredstev iz ministrstva za gospodarstvo na ministrstvo za kulturo za kulturno dediščino, po sestanku pa so ga bili pripravljeni razširiti še na NVO v kulturi in so ta amandma tudi sprejeli.
10. november 2015: Predloge amandmajev glede zvišanja proračuna za kulturo smo posredovali državnemu sekretarju v kabinetu predsednika vlade Tadeju Slapniku.
13. november 2015: Asociacija se je udeležila Srečanja kulturnikov za vzdržno financiranje slovenske kulture, ki je bilo organizirano s strani Državnega sveta in kjer je Asociacija podala svoje stališče.
13. november 2015: Srečali smo se s predsednikom Odbora za kulturo v Državnem zboru.

Deli