Krepitev NVO: priložnosti za sodelovanje na pretek

Konzorcij vsebinskih mrež NVO Slovenije, katerega del je tudi Društvo Asociacija kot vsebinska mreža na področju kulture, se je udeležil srečanja Mreže regionalnih stičišč NVO. Namen srečanja je bil predstaviti delovanje vsebinskih mrež, prepoznati možnosti sodelovanja med regionalnimi stičišči in vsebinskimi mrežami ter odpreti strateška vprašanja, vezana na krepitev NVO sektorja.

Na srečanju, ki se je 27. septembra odvilo v Ljubljani, so bile uvodoma orisane različne že obstoječe dobre prakse sodelovanja med vsebinskimi mrežami. Zastopniki različnih regionalnih stičišč so izpostavili in pozdravili uspešna pretekla sodelovanja z društvom Asociacija. V imenu slednjega se je srečanja udeležila Polona Torkar, ki je predstavila raznorodne načine že obstoječega povezovanja društva z regijskimi stičišči, a izpostavila, da je priložnosti še mnogo, pri čemer je ključnega pomena, da udeleženci srečanja najprvo jasneje opredelijo medsebojna razmerja in dejavnosti.

Predstavniki regijskih NVO stičišč so tesnejše povezovanje z vsebinskimi mrežami pozdravili, v praksi se namreč soočajo s pomanjkanjem sredstev in posledično kadrov, zato na bolj specializiranih, vsebinskih področjih NVO težje ponudijo celostno pomoč. Jasnejša opredelitev medsebojnih razmerij in delitev dela, stališče društva Asociacija, se tako zdita upravičena, saj – usmerjena v porabnike, iz potreb katerih izhajata – zagotavljata bolj jasno sliko podporne NVO strukture in višata njeno učinkovitost. Udeleženci srečanja so bili tako skladni, da je vezi med regionalni NVO stičišči in vsebinskimi NVO mrežami ustrezno še dodatno poglobiti.

Deli