SERVIS: Avtorska pogodba in pokojninska doba

Mnogo mladih ustvarjalcev in ustvarjalk danes ne verjame več, da bodo deležni pravic iz naslova pokojninskega zavarovanja. Mnogi namreč delajo občasno prek avtorskih pogodb. Tovrsten prekaren način dela ne prinaša le kratkoročne nestabilnosti, ampak tudi dolgoročno negotovost z vidika pokojnine.

V servisnem prispevku obravnavamo, kako se prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje iz avtorske pogodbe prevaja v pokojninsko dobo.

Avtorska pogodba je dogovor med naročnikom in avtorjem o naročilu določenega avtorskega dela. Njen namen je, da avtor za naročnika v dogovorjenem času ustvari določeno delo, v zameno pa mu ta izplača honorar. Vsebina pravic avtorjev in naročnikov je določena v Zakonu o avtorskih in sorodnih pravicah (ZASP).

Obdavčitev honorarja po avtorski pogodbi pa je določena z Zakonom o dohodnini (ZDoh-2) kot dohodek iz drugega pogodbenega razmerja, kjer je davčna osnova določena z vsakim posameznim dohodkom, zmanjšanim za obvezne prispevke za socialno varnost, ki jih je dolžan plačati delojemalec, in za normirane stroške v višini 10% dohodka. Akontacija dohodnine znaša 25% od davčne osnove, plača se le, če presega 20 evrov.

Od tovrstnih avtorskih honorarjev se obračunajo in plačajo še prispevki za socialno varnost: prispevek zavarovanca za zdravstveno zavarovanje po stopnji 6,36 %, prispevek za posebne primere zavarovanja po stopnji 8,85% in prispevek za poškodbe pri delu po stopnji 0,53%, če delojemalec ne plačuje pokojninskega in invalidskega zavarovanja, se plača tudi ta prispevek po stopnji 15,5%.

V 18. členu Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju je določena stopnja prispevka, ki je enaka prispevku vseh ostalih zavarovancev: 15,55% delojemalec (avtor) in delodajalec (naročnik) 8,85%.  Za osebe, ki opravljala delo po avtorski pogodbi tako velja, da se pokojninska doba preračunava v skladu z določeno letno minimalno plačo. V leto 2020 je bruto minimalna plača 940,58 evra mesečno. V skladu s tem se osebam, ki so po avtorski pogodbi zaslužili manj, prizna sorazmerni delež delovne dobe glede na minimalno plačo.

Za vpogled v stanje priznanih obdobij zavarovanja lahko na spletni strani Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje (ZPIZ) oddate vlogo. Žal pa zavod zbira in upošteva podatke o zavarovanju iz drugih pravnih oblik zgolj od 01. februarju 2015 dalje.

Deli