COVID-19: Tudi kultura potrebuje ukrepe!

V društvu Asociacija z zaskrbljenostjo spremljamo razvoj situacije glede koronavirusa COVID-19, ki bo imel posledice za številne sektorje, med drugim bo zelo velik vpliv tudi na področje kulture.

Svet za nacionalno varnost je namreč sprejel ukrep s katerim prepoveduje izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se pričakuje več kot 100 obiskovalcev, kar na področju kulture pomeni, da se je pričel plaz odpovedi predstav, odprtji razstav, razprav, branj in drugih kulturnih dogodkov. Ker slednje pomeni velik izpad dohodka predvsem za samostojne ustvarjalce pa tudi za nevladne organizacije in ostale producente kulture, smo na Vlado RS in Ministrstvo za kulturo RS naslovili javno pismo, ki ga v nadaljevanju objavljamo v celoti.

Vlada Republike Slovenije
Gregorčičeva 20
1000 Ljubljana

Ministrstvo za kulturo RS
Maistrova 10
1000 Ljubljana

Ljubljana, 10. marec 2020

Spoštovani predsednik vlade, spoštovani minister za kulturo,

v zadnjih dneh se hitro stopnjuje situacija zavoljo razvoja koronavirusa COVID-19 in številni ukrepi za zajezitev širjenja bolezni že puščajo posledice v vseh sektorjih. Z dnem 9. 3. 2020 je Svet za nacionalno varnost sprejel ukrep prepovedi izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih, kjer se pričakuje več kot 100 obiskovalcev, kar je stopilo v veljavo z dnem 10. 3. 2020. Treba se je zavedati, da bo slednja prepoved močno vplivala na izvedbo kulturnih dogodkov, pri čemer bodo škodo utrpeli skoraj vsi kulturni izvajalci, še posebej bodo na udaru samozaposleni v kulturi in nevladne organizacije v kulturi. Samozaposleni v kulturi in samostojni ustvarjalci so namreč vključeni v različne ustvarjalne procese, vse od gledaliških predstav, do javnih razprav, otvoritev razstav, branj, nastopov in drugih dogodkov. Npr. z odpovedjo gledališke predstave izgubijo delo vključeni samostojni igralci, tehniki, sprejemno osebje, posredno tudi kritiki, fotografi in drugi. Ti kadri so večinoma samozaposleni in izpada dohodka ne bodo mogli kriti iz drugega naslova, saj gre za prepoved izvajanja vseh sorodnih dogodkov, kamor bi lahko bili potencialno vključeni.

Nadalje se z odpovedjo različnih kulturnih prireditev krči razpoložljivi prostor in seveda tudi čas za izvedbo prijavljenih programov in projektov nevladnih organizacij za leto 2020. Slednje pomeni, da če bo prepoved izvajanja javnih dogodkov v zaprtih prostorih veljala en mesec, bo toliko manj časa in prostora za izvedbo prijavljenih aktivnosti. Še večji problem so seveda že napovedane aktivnosti, ki so zavoljo izpostavljene omejitve preklicane. Prireditve, ki so jih organizacije ali posamezniki načrtovali za izvedbo v marcu (obstaja tudi verjetnost podaljšanja ukrepov), je kot take pogosto težko zgolj prestaviti, saj nemalokrat vključujejo že veliko vnaprej rezerviran kader, pogosto tudi iz tujine.

Zaradi navedene situacije zato pozivamo Vlado RS in Ministrstvo za kulturo RS, da za nevladni sektor in samozaposlene v kulturi zagotovijo ustrezne ukrepe, ki bodo naslovili nastajajoče opisane razmere. Sicer pozdravljamo današnji poziv ministra za kulturo mag. Zorana Pozniča, k temu, da se finančne ukrepe zagotovi tudi za kulturnike, a tokrat besede ne bodo dovolj, zato za področje kulture pričakujemo konkretna dejanja. Po vzoru Ministrstva za gospodarstvo in drugih držav, ki so že pričele z izvajanji ukrepov, predlagamo nepovratna sredstva za vse kulturnike, ki jim je nastala situacija pričela povzročati finančno škodo, nujno je treba posebno pozornost nameniti tudi samozaposlenim v kulturi, saj bo slednja skupina evidentno utrpela največji izpad dohodka. Ukrepi za samozaposlene v kulturi morajo vključevati vse od ustrezne interpretacije 82.a člena ZUJIK, ki govori o bolniških nadomestilih, do konkretnega kritja izpada dohodka, poroštev za premostitvene kredite in druge ukrepe.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli