SERVIS: Bolniški list za NVO in samozaposlene

Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS) je uvedel elektronski sistem izdajanja bolniških listov. Organizacije in samozaposleni_e v kulturi morajo v ta namen urediti ustrezna pooblastila, ki bodo omogočala dostop do elektronskih bolniških listov.

S 1. februarjem 2020 se ukinja sistem fizičnih, papirnatih bolniških listov, ki so ga delavci in delavke za namen uveljavljanja bolniškega staža, nekdaj pridobili pri osebni zdravnici. Uveden je nov sistem elektronskih bolniških listov (e-BOL), do katerih bodo delodajalci dostopali preko portala SPOT (e-VEM).

Za nevladne organizacije velja, da ima po avtomatizmu dostop do e-BOL obrazca zaposlenih zakoniti zastopniki organizacije, tj. oseba katere identifikacijska številka je navedena v Poslovnem registru Slovenije (PRS). Za dostop do elektronskih bolniških listov preko portala e-VEM , potrebuje pooblaščena oseba digitalno potrdilo. Informacije zavedene v PRS morajo torej biti skladne z informacijami v sodnem registru in z digitalnim potrdilom, ki ga uporabljate za vstop na portal e-VEM.

Za opravljanje postopkov preko portala e-VEM pa lahko zakoniti zastopnik organizacije pooblasti tudi druge zaposlene, računovodski servis ali uporabnike kadrovskega sistema. Za ta namen si mora pooblaščenec_ka prav tako urediti digitalno potrdilo. Oseba, ki je zakoniti zastopnik mora izpolniti obrazec, ki ga najdete na portalu e-VEM. Pooblastilo lahko ta časovno omeji in po potrebi prekliče. Izpolnjeno vlogo pošljete po pošti ali dostavite osebno na katerokoli točko SPOT. Podrobnejša navodila najdete na tej povezavi.

Tudi samozaposleni v kulturi morajo urediti posamezna pooblastila, kot jih je nedavno o tem obvestilo tudi ministrstvo za kulturo. Ministrstvo namreč v določenih primerih potrebuje dostope do bolniških listov in sicer za obračun prispevkov, uveljavljanje mirovanja pravice do plačila prispevkov, uveljavljanje pravice do dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela in v nekaterih drugih primerih. V ta namen je potrebno ministrstvo pooblastiti, da bodo pooblaščene osebe lahko dostopale do bolniških listov, pri čemer ministrstvo opozarja, da bodo to storili samo v primeru predhodnega obvestila na gp.mk@gov.si. Obrazec, ki ste ga osebe samozaposlene v kulturi prejele po pošti, prav tako izpolnite in pošljete po pošti ali dostavite osebno na katerokoli točko SPOT.

Deli