Donirajte 0,5 % dohodnine NVO v kulturi

Že od leta 2007 lahko polovico odstotka svoje dohodnine namenite nevladnim organizacijam. Še vedno pa to pravico do soodločanja o razporejanju sredstev iz državnega proračunu izkoristi le dobra polovica državljanov. Če bi se za participatornost odločili vsi, bi neprofitni zavodi in društva, katerih poslanstvo je delovanje v skladu z javnim interesom, lahko bila okrepljena še z vsaj dodatnimi petimi milijoni evrov.

Davčni zavezanec lahko posameznemu upravičencu nameni od 0,1 % do 0,5 % dohodnine. Zato tudi letos pozivamo vse, ki sta vama kultura in umetnost blizu, da svoj delež odstotka dohodnine namenite eni ali več NVO. Donacije nevladnikom pogosto predstavljajo pomemben vir dohodkov, s katerim lahko krepijo svoje aktivnosti in delajo v dobro vseh nas.

Seznam vseh upravičencev za leto 2019 je na voljo na tej povezavi in med njimi so tudi številni člani društva Asociacija. Da bi se nevladna organizacija iz področja umetnosti in kulture lahko uvrstila na seznam upravičencev do 0,5 % dohodnine, mora od pristojnega ministrstva pridobiti odločbo, s katero se ji podeli status nevladne organizacije v javnem interesu. Ta status lahko NVO s področja kulture pridobi, če izpolnjuje splošne pogoje Zakona o nevladnih organizacijah in dodatne pogoje 80. ter 81. člena Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) ali 107. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1). Več o postopku si lahko preberete v lanskoletnemu povabilu k donaciji 0,5% dohodnine.

Kako lahko donirate 0,5 % dohodnine za NVO v kulturi in umetnosti?

Ko se odločite za do največ pet organizacij, ki jim boste namenili skupno 0,5 % odstotka vaše dohodnine, izpolnite svoje podatke in podatke organizacij v za to namenjenem obrazcu. V slednjem določite, koliko boste namenili posamezni organizaciji – skupno največ 0,5 %. Izpolnjen obrazec dostavite na vaš finančni urad, kar lahko storite s poštno pošiljko ali dostavo na vložišču. Zahtevek za donacijo je možna oddati tudi elektronsko preko sistema eDavki.

Deli