Servis: Atipični_e zavezanec_ke za DDV

Foto: @SCCA

Če umetniki in umetnice želijo svoje storitve in umetniške produkte večje skupne vrednosti prodajati na mednarodnem trgu, morajo kot rezidenti_ke Slovenije postati atipični_e davčni_e zavezanci_ke za DDV.

V servisnem prispevku obravnavamo razloge in postopke, da nekdo postane atipični_a zavezanec_ka za DDV in ključne značilnosti tega.

Temo atipičnih zavezancev za DDV smo na kratko že omenili v sklopu prispevka Prihodki iz tujine in Pravilno izdajanje računov. Za razjasnitev pogostih dilem na tem področju pa temo tokrat naslavljamo ločeno in fokusirano.

Po Zakonu o davku na dodano vrednost (ZDDV-1) je davčni_a zavezanec_ka vsaka domača ali tuja pravna oziroma fizična oseba, ki samostojno opravlja ekonomsko dejavnost, ne glede na ustvarjen poslovni izid (dobiček ali izguba). Seveda pa se ni potrebno vsem vključiti v sistem obračunavanja DDV, torej niso vsi dolžni pridobiti t.i. identifikacijsko številko (ID) za namene DDV. Vključitev v sistem DDV je obvezna za tiste, katerih promet presega 50.000 evrov. Pod določenimi pogoji pa se samozaposleni_e morajo vključiti v sistem atipičnih zavezancev_k za DDV.

Atipični_e zavezanec_ke za DDV postanete, če:

  • v tekočem koledarskem letu presežete limit nabave blaga znotraj Evropske unije, ki je 10.000 eurov;
  • prejemate storitve od davčnega zavezanca iz druge države članice EU;
  • opravljate storitve davčnemu zavezancu iz druge države EU (če gre za prodajo blaga ali storitev fizičnim osebam, ta obveza ne velja).

Zahtevek za izdajo identifikacijske številke za DDV davčnemu organu zavezanec_ka odda elektronsko preko storitev elektronskega poslovanja FURS eDavki. Obrazec s predpisanimi dokumenti (npr. pogodbe ali predpogodbe, poslovni načrt, listine o nabavah za namene opravljanja dejavnosti) lahko davčni_a zavezanec_ka z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila za preverjanje identitete in elektronsko podpisovanje dokumentov predloži tudi neposredno po sistemu e-VEM ali na SPOT točkah vse na enem mestu (točke VEM).

V vlogi za pridobitev ID za DDV je potrebno tudi specificirati jasen namen. Tako je tudi v odločbi, ki jo izda Finančna uprava RS (FURS) zavedeno za kakšen namen vam je bila izdana ID za DDV. V seznamu davčnih zavezancev_k so zavedene opombe, ki definirajo vrsto zavezancev_k oz. za katero dejavnost je davčni_a zavezanec_ka tudi zavezanec_ka za DDV.

Za atipične zavezance_ke za DDV je torej pomembno, da se predpona SI in ID za namene DDV uporablja zgolj in samo za namen opredeljen v odločbi FURS. V primeru opravljanja storitev velja 25. člen (ZDDV-1), po katerem se davčna obveznost določa glede na kraj opravljanja storitve, tj. (poenostavljeno) na naročnika storitve. V skladu s tem, se na račun zapisuje klavzulo »Reverse Charge – VAT exempt under Article 44 Directive 2006/112/ES«.

Na FURS so nas opozorili, da prihaja do pogostih napak, ko posamezniki_ca svojo ID za namene DDV navajajo pri osebnih nakupih na tujih portalih spletnih trgovin. Če to storijo, jim FURS v skladu z omenjenim členom zakona obračuna DDV. Zato svetujemo, da ste pozorni, da predpono SI oz. ID za namen DDV uporabljate le za namen za katerega ste jo pridobili.

Atipični zavezanec za DDV mora po ZDDV-1 do 20. dne naslednjega meseca oddati še Obračun davka na dodano vrednost (DDV-O) in Rekapitulacijsko poročilo (RP-O). Za odjavo oz. za prenehanje identifikacije za namene DDV je potrebno preko sistema eDavki oddati Zahtevek za prenehanje identifikacije za DDV (DDV-PRE).

Deli