Kulturna premišljevanja: Inga Remeta

Z rebalansom državnega proračuna za leto 2019 so se povečala tudi sredstva za umetnost in kulturo, toda z začasnim vodstvom ministrstva za kulturo ostaja nejasno, kdaj ter kako bodo do njih sploh lahko dostopali ustvarjalci in producenti. Težava je, da se zdi, da je ministrstvo za kulturo že nekaj let v fazi začasnega vodenja, zato je nujno, da se glede te začasnosti naposled doseže preboj.

Ob tokratnem 8. februarju in slovenskem kulturnem prazniku smo k pisanju kolumne povabili predsednico društva Asociacija Ingo Remeta.

Preboj umetnosti in kulture

Društvo Asociacija je lani v tradicionalni analizi stanja v kulturi z naslovom »Štiri leta prostega teka: analiza mandata vlade 2014 – 2018 na področju neodvisne kulture« ugotovilo, da je šlo za mandat zamujenih priložnosti in nasprotovanj slabim političnim rešitvam na področju umetnosti in kulture. Zato smo ustvarjalci in producenti od nove koalicije ter vlade in nenazadnje tudi ministra za kulturo pričakovali veliko, toda tudi ob letošnjem slovenskem kulturnem prazniku smo kulturnice in kulturniki ponovno v nezavidljivem položaju. Začasni vodja ministrstva za kulturo Jernej Pikalo je ob primopredaji napovedal, da se resnih odločitev in strategij na področju umetnosti ter kulture v času vodenja tekočih poslov ne bo sprejemalo.

Težava z začasnim vodenjem je, da časa za čakanje preprosto že nekaj let ni več in da so pred nami nekatere pomembne odločitve – začasnosti naj torej ne bo preveč, saj ob pogledu na lansko leto vidimo, da se kaj dosti daleč nismo premaknili. Smo v obdobju, ko bi bilo v kratkem potrebno sprejeti nekaj pomembnih odločitev, med katerimi je zagotovo razporejanje sredstev znotraj povišanja proračuna za kulturo. Vsekakor bi bilo ne glede na aktualni status ministra za kulturo nujno v čim krajšem času imenovati strokovne komisije, ki bodo pravzaprav odločale o izbranih prijaviteljih na zadnjih enoletnih projektnih razpisih. Rok za oddajo prijav je na področju glasbene umetnosti potekel 14. januarja, na področjih vizualne, uprizoritvene in intermedijske umetnosti pa 21. januarja letos. Na ministrstvu za kulturo so predloge za člane novih strokovnih komisij zbirali do 29. januarja, kdaj in kdo bo odločil, kateri so novi člani strokovnih komisij za presojo projektnih in drugih vlog, pa zaenkrat ostaja neznano.

V Asociaciji bomo v prihodnjem obdobju zagotovo budno spremljali, kaj se bo dogajalo s proračunom za kulturo, ob čemer pričakujemo, da bodo povečanja sredstev že v letu 2019 deležni tudi samozaposleni in nevladne organizacije v kulturi. Iz nedavnega enoletnega projektnega razpisa, pa tudi iz drugih preteklih razpisov vemo, da je nujno narediti celostno evalvacijo razpisov, prav tako pa je potrebno k razpisnim mehanizmom pristopiti strateško in razvojno. Težave torej niso zgolj tehnične in administrativne odvečnosti ali nesmiselnosti znotraj razpisov, pač pa je potrebno premisliti same razpisne mehanizme kot skupen instrument izvajanja kulturne politike.

Nadalje je nujno, da se čim prej sprejme tudi nov Nacionalni program za kulturo, ki mora biti pisan v soglasju z najširšim krogom deležnikov, saj se kultura ne dogaja diktirano od zgoraj navzdol, pač pa bi vrstni red moral biti obraten. Koalicijska pogodba vključuje tudi kar nekaj zelo smiselnih določil in med njimi je zagotovo ta, da je potrebno uvesti samostojno proračunsko postavko za samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi in v okviru tega zagotoviti podvojitev proračunskih sredstev za neodvisno kulturo.

Četudi smo soočeni z dejstvom, da so nad kulturo in ministrstvom za kulturo tudi letos ob kulturnem prazniku zgolj temni oblaki, pa je vseeno še dovolj časa, da se to kar se zdi že skoraj kot urok, naposled preseže. Rebalans državnega proračuna in dvig sredstev tudi za umetnost in kulturo v letu 2019 je moč šteti za prvi obet, a je veliko odvisno tudi od nadaljnje realizacije. Seveda pa bomo v tem času vsi budno spremljali tudi imena za novo ministrico oziroma ministra s polnimi pooblastili, ob čemer pričakujemo, da se bo v kratkem z ministrstvom vzpostavil tvoren dialog pri številnih odprtih težavah in da bomo naposled v letu 2020 le presegli vsakoletno upravičeno zaskrbljenost ob prazniku slovenske kulture.

Inga Remeta, predsednica društva Asociacija

Deli