Delavnica: Kaj prinaša Zakon o NVO?

Ste vedeli, da je bil v lanskem letu sprejet Zakon o nevladnih organizacija, ki spreminja pogoje pridobivanja in ohranitve statusa organizacije v javnem interesu. Vas zanima, kdo po novem šteje za nevladno organizacijo in kaj je v zvezi s tem potrebno napisati v statute in ustanovne akte? Nevladne organizacije, ki imajo status organizacije v javnem interesu imajo časa samo še do 31. marca 2019 da prilagodijo svoje statute, sicer lahko ostanejo brez omenjenega statusa.

Ker je sprememb kar nekaj, ponovno organiziramo delavnico, ki bo naslovila navedena in druga relavantna vprašanja vezana na sprejetje Zakona o nevladnih organizacija.

Tekom predavanja, na katerem bodo udeleženci dobili gradivo v obliki PowerPoint izročkov, bodo naslovljena naslednja vprašanja:

1. Katere pogoje mora organizacija izpolnjevati, da se šteje za nevladno organizacijo in kaj to pomeni za društva, zavode in ustanove?
2. Kakšni so pogoji za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu na področju kulture, kako se ta status razlikuje od dosedanjega statusa društva v javnem interesu in kdo lahko takšen status dobi?
3. Kaj mora imeti vloga za pridobitev statusa nevladne organizacije v javnem interesu in katero ministrstvo jo bo obravnavalo?
4. Kakšne so do 31. 3. 2019 obveznosti društev, zavodov in ustanov, ki že imajo status v javnem interesu na področju kulture?
5. Kakšne so po novem obveznosti poročanja za organizacije, ki imajo status delovanja v javnem interesu ali ki ga bodo šele dobile?
6. Katere pravice in ugodnosti prinaša zakon nevladnim organizacijam na področju kulture?
7. Kakšna bo evidenca nevladnih organizacij v javnem interesu in kako se organizacija vanjo vpiše?
8. Kakšno podporo predvideva zakon za nevladne organizacije? Kdo so t.i. subjekti podpornega okolja za nevladni sektor? Kaj je sklad za razvoj nevladnih organizacij?

TERMIN: 23. januar 2019, ob 12.30

TRAJANJE: 3 pedagoške ure

ROK PRIJAVE: do 21. januar 2019 oziroma do zapolnitve prostih mest na info@asociacija.si.
* Delavnica bo izvedena le v primeru dovoljšnega števila prijav.

KRAJ: Slomškova 18, 1000 Ljubljana (Stara mestna elektrarna – Sindikalna dvorana)

IZVAJALEC DELAVNICE: Verbajs Matej, univ. dipl. pravnik, zaposlen na CNVOS kot vodja pravne službe, ki je bil tudi aktivni član delovne skupine za pripravo Zakona o nevladnih organizacijah.

Udeležba na delavnici je brezplačna.

Deli