Konzorcij vsebinskih mrež o pomenu solidarnosti

Vsebinske mreže nevladnega sektorja smo združene v konzorciju, kjer na sestankih redno razpravljamo o skupnih izzivih in iščemo najboljše rešitve.

Običajno vsako leto konzorcij vsebinskih mrež pripravi tudi letno konferenco, ki se bo letos odvila jeseni, rdeča nit dogodka pa bo posvečena solidarnosti.

V preteklih mesecih smo sicer veliko razpravljali o novem zakonu o nevladnih organizacijah, ki predstavlja novi temeljni akt za nevladne organizacije. Zakon v dobršni meri spreminja nekatera določila in ker bo v naslednjih mesecih prihajalo do različnih interpretacij nove zakonske materije, smo v konzorciju razpravljali o načinih, kako zakon približati tako terenu, kot odločevalcem v posameznih resorjih.

Veliko časa smo v preteklem obdobju na sestankih posvečali tudi parlamentarnim in prihajajočim lokalnim volitvam. Glede tega smo ugotovili, da bi morala prihodnja vlada več pozornosti posvetiti nevladnemu sektorju, in da si je za tovrsten preboj potrebno prizadevati še naprej. Strinjali smo se tudi, da prostor nevladnega sektorja ni prostor političnih delitev in da mora kot tak ostati homogen in apolitičen. Volitve so se v tem času tudi že zaključile, nevladniki pa še naprej spremljamo dogajanje in razmišljamo o načinih, kako odločevalce prepričati, da je nevladni sektor pozitivni element vsake napredne družbe.

V tem času so bili objavljeni tudi nekateri pomembni razpisi za NVO, in konzorcij je ugotovil, da si je v prihodnje potrebno prizadevati tudi za konkretnejšo podporo vsebinskim mrežam, ki kot krovne organizacije po različnih področjih skrbijo za razvoj nevladnega sektorja in s tem opravljajo pomembno nalogo.

Eno od vprašanj, ki smo mu veliko pozornosti posvečali tudi NVO-ji, je vprašanje nove uredbe o varstvu osebnih podatkov (GDPR), kjer je konzorcij opravil pomembno vlogo izmenjave dobrih praks.

V prihodnjih mesecih se bo konzorcij osredotočil predvsem na letno konferenco in nekatera druga odprta vprašanja.