Pravilnik o strokovnih komisijah

Kratko o pravilniku: Pravilnik določa oziroma ureja število, sestavo, trajanje mandata, naloge, način dela in financiranje strokovnih komisij za posamezna področja oziroma vidike kulture.

Trenutno veljavni pravilnik: Besedilo trenutno veljavnega pravilnika je dostopno na tej povezavi. Zadnja sprememba pravilnika je bila potrjena konec leta 2016.

Zgodovina sprememb pravilnika in dejavnosti Asociacije:
• Pravilnik o strokovnih komisijah (2016) ODZIV ASOCIACIJE
• Pravilnik o strokovnih komisijah (november 2012)
• Pravilnik o strokovnih komisijah (maj 2012)