Kulturosfera

Elektronsko glasilo društva Asociacija o kulturno političnih temah
Številka 80 | Januar 2023

Foto: @NadaŽgank

Izpostavljamo


Spet teče dialog med MK in tremi stebri kulture. Asociacija podpira dva.

Po več kot dveh letih premora so na Ministrstvu za kulturo vnovič obudili delovne skupine za trajni dialog s ključnimi deležniki na področju kulture. S sklepi o imenovanju so bili tako vnovič imenovani predstavniki skupin za trajni dialog z javnimi zavodi, nevladnimi organizacijami ter samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi. Za slednji smo v skladu s poslanstvom vsebinske mreže NVO na polju kulture, v katere delokrog spada tudi zagovarjanje pravic ustvarjalcev in ustvarjalk ter delavk in delavcev v kulturi, v društvu Asociacija predlagali svoje kandidate in kandidatke. V skupini za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture bo na predlog društva delovala Inga Remeta, predsednica društva, v skupino za trajni dialog s samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi pa je bila imenovana Polona Torkar, strokovna vodja ter podpredsednica upravnega odbora Asociacije.

Preberi več

Novosti


 • Delavci v kulturi: poročilo s prve seje delovne skupine

  Z delom je pričela Delovna skupina za trajni dialog z samozaposlenimi in drugimi delavci v kulturi, ki se je 24. januarja 2023 sestala na prvi seji. Seje se je udeležila tudi vodja strokovne pisarne in podpredsednica društva Asociacija Polona Torkar, ki je bila v skupino imenovana na pobudo društva. Na srečanju je v imenu društva pozdravila vrsto ukrepov, za katere si Asociacija že dolgo prizadeva, ministrstvo pa jih je po napovedih odločno uveljaviti.

  Preberi več
 • Pred novo Strategijo razvoja NVO Asociacija na MJU

  Še pred pričetkom procesov vezanih na sprejem nove obdobne Strategije za razvoj NVO smo se sestala s predstavniki Ministrstva za javno upravo. Srečanja, ki se je zgodil 23. januarja 2023 so se v imenu društva udeležili predsednica Asociacije Inga Remeta ter člana upravnega odbora društva Urška Jež in Jernej Škof. Na sestanku so odprli nekaj ključnih tem za NVO in samozaposlene na področju kulture.

  Preberi več
 • Pozvali smo vlado in MK: dvignite nadomestilo!

  Že vrsto let opozarjamo, da je potrebno področje socialnih pravic samozaposlenih v kulturi temeljito in celostno urediti in okrepiti. Letos smo tako še pred podanim vladni predlogom določitve višine dnevnega nadomestila za čas zadržanosti od dela zaradi bolezni ter ustrezni uskladitvi dohodkovnega cenzusa pozvali vlado, Ministrstvo za kulturo in vse pristojne k ustrezni ureditvi področja.

  Preberi več
 • Posvet MJU in NVO: kako v državi krepiti demokratizacijo?

  V društvu smo se udeležili javnega posveta o vsebini in potrebah NVO pred pripravo in objavo Javnega razpisa za krepitve aktivnih državljanskih pravic, ki se je v prostorih Ministrstva za javno upravo odvil 12. 1. 2023. V imenu Asociacije se je posveta udeležila strokovna vodja in podpredsednica društva Polona Torkar, v razpravi pa je sodelovala tudi članica UO Asociacije Urška Jež.

  Preberi več
 • Lahko usposabljanja v kulturi okrepimo?

  Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije je ob koncu preteklega leta objavilo Javni razpis za štipendije za usposabljanje ali izobraževanje v tujini za specializirane poklice v kulturi 2022/2023. V društvu pozdravljamo takšne mehanizme, ki so pomembni za pridobivanje novih znanj in kompetenc na področju kulture, vendar smo kljub temu prepoznali številne priložnosti za izboljšave.

  Preberi več
 • Krepitev socialne varnosti kulturnih delavcev prioriteta

  V sklopu spletnih dogodkov FAIRNESS IN FOCUS, ki potekajo v organizaciji Evropskega združenja neodvisnih uprizoritvenih umetnosti (EAIPA), je potekal drugi mednarodni posvet, osredotočen na različne sisteme socialnega zavarovanja za kulturne delavce in delavke na polju neodvisne kulture. Na tokratnem posvetu so bili v izhodišču predstavljeni različni modeli nacionalnih sistemov, ki v celoti ali delno krijejo stroške obveznega socialnega zavarovanja kulturnih delavcev in delavk.

  Preberi več

ServisMnenjaPridružite se Asociaciji in postanite naš član!

01 434 1244 / 051 773 611 / Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana / Sedež: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
info@asociacija.si / www.asociacija.siProjekt »Kulturosfera: Za povzdig kulture 2023«, ki predstavlja del vsebin glasila Kulturosfera, sofinancira Ministrstvo za kulturo RS.