Rok za poročanje o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo podaljšan

V Društvu Asociacija smo FURS pozvali k podaljšanju roka za oddajo poročanja o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, saj je bil predviden kratek rok za potrebe poročanja o izplačilih teh dohodkov neprimeren.

Na naš poziv se je FURS odzval in  sporoča, da » … (s)preminjanje zakonsko določenih rokov ni v pristojnosti Finančne uprave RS. Vendar glede na to, da gre za prvo tovrstno poročanje in da organizacijam omogočimo poročanje kot to določa Pravilnik o dostavi podatkov za odmero dohodnine, bomo dopustili oddajo podatkov za novi vir (VIRDOH.DAT) preko portala eDavki za davčno leto 2023 do konca februarja 2024.«

Kljub vnaprej napovedanim spremembam, na Asociaciji menimo, da je administrativno breme že tako veliko in bi bilo poročanje nujno uskladiti in datumsko prilagoditi z drugimi obveznostmi poročanja oziroma do roka oddaje letnih bilanc, in sicer do 31. 3. 2024.

Poslan poziv najdete na povezavi.

Deli