Davčni administrativni roki morajo biti poenoteni

Letos so na področju poročanja o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine, predvidene spremembe.Izplačevalci morajo za leto 2023 prvič poročati o izplačilih navedenih dohodkov v posebni tabeli, kjer se poroča izplačilo dohodkov navedenih v posebni tabeli.

V Društvu Asociacija opozarjamo na kratek rok za potrebe poročanja o izplačilih dohodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo do določene višine in je bila v Uradnem listu, št. 60/2022 objavljena dopolnitev Pravilnika o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Odločevalcem predlagamo nov rok, ki bo sovpadal s sicerjšnimi z davki povezanimi administrativnimi roki za posameznike in pravne osebe.

Organizacije morajo podatke pošiljati za vse fizične osebe, katerim je bil izplačan dohodek, ki ga navajate v tabeli, predvsem za nevladne organizacije sta pomembni oznaki 8309 Stroški prevoza, nočitve in dnevnice izplačani fizični osebi pod pogoji iz četrtega odstavka 108. člena ZDoh-2 in 8312 Plačilo prostovoljske organizacije za nezgodno zavarovanje prostovoljca. Kljub vnaprej napovedanim spremembam, na Asociaciji menimo, da je administrativno breme že tako veliko in bi bilo poročanje nujno uskladiti in datumsko prilagoditi z drugimi obveznostmi poročanja, in sicer do 31. 3. 2024.

Obenem opozarjamo, da je obveščanje o obveznem poročanju potekalo zelo šibko in veliko organizacij o novih obveznostih ni bila (pravočasno) obveščena, zato je nujno podaljšati čas za poročanje, da bodo organizacije, skupaj z računovodskimi službami, lahko ustrezno pripravile poročila.

Deli