DOGODEK: Institucionalni okvirji neodvisne kulture

Vabljeni na panelno diskusijo v organizaciji Kooperative, regionalne platforme za kulturo, društva Asociacija, Kina Šiška in Radia Študent, na kateri bomo s kulturnimi delavci ter predstavniki javnih institucij razpravljali o izboljšanju položaja neodvisne kulture.

Razprave, ki se bo v DobroVagi zgodila v četrtek, 24. marca ob 18.00, se bodo udeležili Mateja Demšič, načelnica oddelka za kulturo MOL, Jadranka Plut, nekdanja predsednica Asociacije, Vullnet Sanaja, direktor kosovske organizacije Anibar in Mirela Travar, predsednica Operacije Grad iz Zagreba.

Neodvisne organizacije v kulturi v jugovzhodni Evropi še naprej pomembno prispevajo k celokupni kulturni produkciji. Njihov angažma v javni sferi pa presega zgolj produkcijo –številne organizacije v regiji še naprej pomembno sooblikujejo kulturne politike, ki spodbujajo razvoj naših družb. Na lastne oči smo lahko videli, da so, če so v procese aktivno vključene neodvisne organizacije v kulturi, novi modeli upravljanja v okvirih zamejitev javnega financiranja ter infrastrukture možni. Sektor se je in se vsakič znova izkaže kot predan partner pri razvoju novih praks upravljanja z javno infrastrukturo. Vloga neodvisnega kulturnega sektorja je v današnji družbi ključnega pomena za ustrezno delovanje naše družbe.

Vse delo, ki ga opravljajo nevladne organizacije v kulturi, pa se vrši v prostoru in položaju, ki sta v primerjavi z drugimi sferami delovanja v kulturi neprijazna in pomanjkljiva. V zadnjem času se ta prostor še dodatno zamejuje, manko ustreznih mehanizmov, ki bi prepoznali in podprli vsa prizadevanja sektorja, je namreč občuten. Pomanjkljiv dostop do virov, infrastrukture in neustrezni delovni pogoji so tisti, ki preprečujejo, da bi neodvisna kultura lahko opravljala svoje vsakodnevne naloge.

Z razpiranjem dialoga med kulturnimi delavci ter predstavniki javnih institucij želimo prevprašati, kaj lahko storimo? Katere dobre prakse in modele bi lahko prenesli na lokalno, nacionalno in regionalno raven, da bi stabilizirali in trajno razvili neodvisno kulturo v JVE? Kje je prostor za izboljšave?

Dogodek je del projekta Regional Action Lab – independent culture as engine of mutual support and exchange in times of crisis (Reg Lab), ki ga podpirata German Marshall Fund Združenih držav Amerike preko projekta Balkan Trust for Democracy ter USAID.

Deli