Oblikovanje skupne evropske agende

Društvo Asociacija je članica nekaterih mednarodnih mrež, med drugim tudi mreže EAIPA oziroma Stronger together s sedežem na Dunaju.

Konec novembra so se predstavniki Asociacije udeležili srečanja in izrednega občnega zbora EAIPE, kjer smo razpravljali o skupnih izzivih, ki povezujejo nevladni sektor in ustvarjalce po vsej Evropi. EAIPA sicer ni zgolj mreža Evropske unije, pač pa združuje tudi članice izven EU, kar postavlja še širšo agendo in prizadevanja za izboljšanje položaja kulture in kulturnikov.

Na tokratnem srečanju so se predstavniki pogovarjali predvsem o skupnih interesih, težavah in kapacitetah. Skozi različne formate pogovorov in nekatere inovativne metode pa smo opredelili tudi skupne cilje in govorili o načinih realizacije. V procesu predstavitve praks in zasledovanja zagovorniških ciljev na nacionalnih ravneh, so predstavniki Asociacije med drugim izpostavili karierno dinamiko, ki je kot sintagma pritegnila kar nekaj pozornosti. Skozi razpravo se je izkazalo, da slovenski idejni model predstavlja dobro osnovo tudi za širši evropski kontekst, tako da si bo EAIPA poslej prizadevala tudi za realizacijo tega cilja, bodisi skozi evropske politike, bodisi skozi podporo nacionalnim prizadevanjem.

Med drugim so zbrani na srečanju govorili tudi o potrebi po raziskavah na evropski ravni, pri čemer EAIPA v sodelovanju z nemškim raziskovalcem načrtuje pregled stanja na področju nevladne kulture.

Glede na lokacijo so udeleženci dobili priložnost tudi za spoznavanje avstrijskega kulturno političnega modela. Slednji je v marsikaterem pogledu primerljiv s slovenskim, poleg višin zneskov pa se razlikuje tudi v dodatni regijski ravni, veliko bolj vpete v dogajanje pa so strokovne komisije, kjer si člani intenzivno prizadevajo slediti tekoči produkciji.

Pregled kapacitet mreže je razkril kar nekaj potenciala, zato bo leto 2020 glede oblikovanja agende in prizadevanj precej intenzivno, seveda pa bo v procesih še naprej sodelovala tudi Asociacija.

Deli