Velika podpora deležu za umetnost

Potem ko je Odbor za kulturo v Državnem zboru RS 4. oktobra potrdil t.i. delež za umetnost, so 19. oktobra o noveli Zakona o javnem interesu za kulturo (ZUJIK) glasovali še poslanci in spremembe zakona potrdili z veliko večino.

Asociacija si je za uveljavitev tovrstne javne podpore umetnosti prizadevala že vrsto let, zato je predloge sprememb zakona podpirala že od samega začetka, hkrati pa skozi pripombe dosegla tudi pomembne izboljšave.

Slovenija se je s sprejetjem zakonskih določil uvrstila ob bok državam, kot so Nemčija, Velika Britanija, Italija, ZDA, Finska in druge, ki sorodne ukrepe že poznajo. Delež za umetnost v osnovi pomeni, da se del sredstev od javnih gradbenih investicij namenja za opremljanje investicij z umetnostjo. Asociacija, ki se je seje Odbora za kulturo udeležila s predsednico Jadranko Plut, je k prvemu osnutku sprememb zakona podala predlog, da se umetniška področja, ki so vključena v sistem, ob vizualni umetnosti razširi še na intermedijsko umetnost. Prav tako smo na seji ponovili stališče, da je pri izbiranju strokovnih komisij potrebno zagotoviti strokovnjaka s področja intermedijske umetnosti. Predloga sta bila sprejeta in s tem bosta področji, ki sta sicer z javnim denarjem podprti relativno slabo, naposled dobili nekoliko večji pomen.

Ob tem je potrebno izpostaviti še nekatera dejstva, kot je na primer, da bodo določila obvezna zgolj za javne investicije s področja gradbeništva, ki jih bo izvajala država, medtem ko bodo določila za investitorje na lokalni ravni veljala samo kot priporočilo. Tudi sicer je zakon v nekaterih drugih državah zapisan predvsem kot priporočilo, a je ob tem pomembno izpostaviti, da je priporočilo po podatkih iz tujine večinoma tudi upoštevano.

V pojasnilih k spremembam ZUJIK je finančni učinek zakona ocenjen na približno 15 milijonov evrov, a glede na nekatere izjeme (na primer investicije v vodovodno infrastrukturo, ipd.) je bolj realno pričakovati, da bo letno na ta način v izpostavljena umetniška področja investiranih nekje med 5 in 10 milijonov evrov. Vsa sredstva pa ne bodo namenjena zgolj za sodobno umetniško produkcijo, pač pa se bodo iz navedene vsote financirale tudi strokovne komisije, ob prenovah pa bo verjetno večina sredstev namenjenih za kulturno dediščino.

Asociacija pozdravlja umestitev deleža za umetnost v naš kulturni model, hkrati pa si bo še naprej prizadevala, da bi tudi ostala področja dobila podobno podporo, oziroma da bi v prihodnje bila tekoča umetniška produkcija še dodatno finančno podprta.

Deli