O kulturi izven večjih mestnih središč

Društvo Asociacija že vrsto let nagovarja težavo centralizacije kulture in si prizadeva za izboljšane pogojev kulturnih ustvarjalcev in producentov tudi izven večjih mestnih središč.

Pri tem se nam zdi ključen pomen priprave in vključevanje nevladnih organizacij (NVO) v lokalne programe za kulturo. Soustvarjamo tudi mrežo NVO za lokalne kulturne programe, ki vključuje prek sto NVO v kulturi po vsej državi. V zadnjih mesecih potujemo po regijskih središčih in si v sodelovanju z regionalnimi stičišči nevladnih organizacij prizadevamo za opolnomočenje in usposabljanje NVO v kulturi.

Ob številnih prizadevanjih se stanje ponekod sicer delno izboljšuje, vseeno pa ostajajo različni problemi.

O trenutni sliki številk in financiranja nevladnih organizacij v kulturi po lokalnih skupnostih bo 1. septembra v okviru festivala Front@, ki ga organizira članica Asociacije Flota ob 11. uri v Grajski dvorani v Murski Soboti potekalo predavanje člana upravnega odbora in nekdanjega predsednika Asociacije doc. dr. Andreja Srakarja z naslovom Obrobje in kultura – kruta dejstva.

Kasneje bo sledila tudi razprava, na kateri se bo nadaljevalo pregledovanje konkretnih primerov težav in se iskalo primerne rešitve.

Deli