E-posvetovanje o novi Uredbi o samozaposlenih

V Asociaciji na elektronski naslov info@asociacija.si do petka, 25. novembra 2016 do 12. ure, zbiramo predloge in komentarje na spremembo Uredbe o samozaposlenih, ki jo je v javno razpravo poslalo ministrstvo za kulturo.

Asociacija je ministrstvo že pozvala, naj zaradi pomembnih sprememb za samozaposlene javno razpravo podaljšajo na priporočenih 30 dni.

Uredba v večji meri sicer zgolj prilagaja predpis nedavno sprejeti noveli Zakona o uresničevanju javnega interesa v kulturi (ZUJIK). Hkrati pa na novo definira nekatere poklice samozaposlenih – nekateri se združujejo, drugi uvajajo na novo, spet tretji pa povsem ukinjajo. Predvsem pri slednjih bo rok, v katerem bo možna sprememba poklica, zelo kratek.

Vabimo vas, da si preberete predlog uredbe, ki jo najdete na tej povezavi, in nam sporočite svoje komentarje. Ko jih bomo uskladili, jih bo Asociacija v sklopu javne razprave poslala na ministrstvo za kulturo.

Deli