Asociacija o krepitvi NVO v kulturi na Balkanu

Foto: Simao Bessa @ Galerija Škuc

Društvo Asociacija se je kot članica regionalne platforme za kulturo Kooperativa v septembru in oktobru 2021 udeležila dveh srečanj, namenjenih krepitvi sodelovanj ter skupnemu razvoju nevladnega sektorja v kulturi v Jugovzhodni Evropi.

Srečanj v Beogradu in Skopju sta se med številnimi predstavniki in predstavnicami nevladnih organizacij iz zahodnega Balkana v imenu Asociacije udeležili Mistral Majer in Polona Torkar.

Na prvem koordinacijskem srečanju projekta REG.Lab, ki se je septembra odvilo v Beogradu, so se partnerji v omenjenem projektu posvetili organizaciji aktivnosti, ki bodo v prihodnjih letih predstavljali pomembno podlago in spodbudo za čezregionalna programska sodelovanja, programske izmenjave, prenose znanj, zagovorniške ter raziskovalne dejavnosti.

V Skopju se je nato oktobra odvila redna skupščina Kooperative, ki so se je udeležili delegati številnih nevladnih organizacij iz Slovenije, Hrvaške, Srbije, Bosne in Hercegovine, Makedonije in Kosova. Na skupščini so obravnavali in glasovali o novi razvojni strategijo regionalne mreže, v svojo sredo sprejeli nove člane ter se seznanili z delom in preteklim poslovanjem organizacije. V okviru programa so se delegati nadrobno seznanil tudi z izzivi delovanja kulturnih NVO v državi gostiteljici ter neodvisno filmsko in novomedijsko produkcijo na Kosovu. Predstavniki različnih NVO organizacij iz regije so na javnem panelu, ki ga je gostila Narodna galerija Makedonije, naslovili tudi izzive in priložnosti digitalnega prehoda, ki ga je sektorju neodvisne kulture in kulture v splošnem s številnimi negativnimi posledicami močno pohitrila epidemija novega koronavirusa.

Deli