Poziv k javni razpravi o novem programskem obdobju

Programski razpis Ministrstva za kulturo predstavlja enega pomembnejših nacionalnih mehanizmov financiranje nevladne kulturne produkcije. Z letošnjim letom se izteče aktualno štiriletno obdobje financiranja, zato menimo, da se je potrebno pravočasno pripraviti na nov razpis.

Spomnimo, da je pred štirimi leti prišlo do številnih težav, Ministrstvo za kultur pa je naposled izgubilo tudi kar nekaj tožb in moralo naknadno v financiranje vključiti krivično izključene organizacije. V izogib ponovnim težavam pozivamo k pravočasni javni razpravi o pripravi razpisa.

V dopisu, ki smo ga konec junija poslali na ministrstvo opozarjamo, da so na kulturnem resorju v preteklosti podobne javne razprave že potekale. Ena takih se je zgodila ob pripravi nacionalnega programa za kulturo v letu 2019 (več na tej povezavi), kjer sta dve od razprav potekali tudi na temo reforme mehanizmov razdeljevanja javnih sredstev. Prav tako se je na primer podoben proces zgodil nekaj let prej v občini Postojna, kjer so skupaj z regijskim stičiščem reformirali razpise na področju kulture.

Menimo, da je takšen transparenten postopek dober, celo nujen za izvedbo uspešnega razpisa, zato smo Ministrstvo za kulturo pozvali, naj čim prej organizira podoben posvetovalni proces tudi na temo programskega razpisa.

Poziv lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli