PKP 9 – Kultura brez umetnosti?

Po več mesecih oblikovanja smo v juniju le dočakali predlog t. i. PKP 9. Vlada je naposled v nabor pomoči vključila tudi nekaj več ukrepov za kulturo, vseeno pa je predlog potreben nekaterih popravkov.

Glavna težava predloga zakona je zagotovo pomanjkljiv seznam dejavnosti poslovnih subjektov, saj na primer pri dveh ukrepih ni vključen SKD 90.030 Umetniško ustvarjanje, kjer so dejavnosti nekaterih ključnih ustvarjalnih poklicev, kot so na primer slikarji, kiparji in pisatelji.

Vsekakor pozdravljamo, da je Vlada naposled med nabor ukrepov vključila tudi bone za kulturo, saj je to ukrep, ki ga poznamo iz tujine in nosi potencial za razvoj nakupovalnih navad kulturnih vsebin, po drugi strani pa predstavlja tudi dodatna sredstva za kulturni sektor. V našem odzivu smo Vlado in Ministrstvo za kulturo opozorili tudi na pomen promocije. Slednja je bila v primeru bonov za turizem v letu 2020 zelo močna in prepričani smo, da je potrebno tako močno promocijo tokrat zagotoviti tudi za potrošnjo za kulturo. Vsekakor bi bil ukrep brez promocije zgolj parcialen ukrep. Ob tem smo izpostavili še, da mora Ministrstvo za kulturo del promocije nameniti tudi potrošnji bonov v nevladnem sektorju in pri samozaposlenih v kulturi, ki bodo predvidoma prav tako, vsaj v določeni meri, upravičeni do sredstev.

Vlado smo opozorili tudi na problematiko pridobivanja in podaljšanja pravice do plačila prispevkov. Samozaposleni v kulturi morajo namreč vsakih pet let podaljšati pravico do plačila prispevkov, ob čemer strokovna komisija po prilogah k Uredbi o samozaposlenih preveri, ali posameznik izpolnjuje kvalitativne in kvantitativne kriterije. Dejstvo, da je bil kulturni sektor praktično eno leto in pol zaprt, pomeni, da bo marsikdo ob podaljšanju omenjene pravice imel veliko manj referenc. Vlado in Ministrstvo za kulturo smo zato pozvali, da uredbo ustrezno začasno dopolni in zniža kriterije za pridobitev pravice do plačila prispevkov.

Odzvali smo se tudi na nekatere druge težave tako v zakonu kot na področju kulture, vsi naši komentarji pa so dostopni v odzivu na tej povezavi.

Deli