Asociacija v Državnem zboru o medijskem razpisu

Foto: @RTV SLO – Tretji parlamentarni kanal

Letošnji medijski razpis je močno razburil strokovno in zainteresirano javnost, saj so iz financiranja izpadli številni za kulturo izjemno pomembni mediji, kot so na primer Radio Študent, Delo in Dnevnik pa tudi mediji lokalnega pomena.

Z izborom bodo na področju kulture nastopile nove težave, v Asociaciji pa smo v svoji predstavitvi spomnili tudi na problematični proces sprejemanja Pravilnika o strokovnih komisijah, ki predstavlja podlago za aktualno situacijo.

Devetega junija je potekala 35. nujna seja Odbora za kulturo z eno točko dnevnega reda poimenovano Politično pristransko financiranje medijev na razpisu Ministrstva za kulturo za leto 2021. Strokovni vodja Asociacije Tadej Meserko je na seji uvodoma poudaril, da je v letu in pol od nastopa nove Vlade na področju kulture nastopilo veliko težav, vse od problematičnih procesov glede podeljevanja statusov samozaposlenim v kulturi do nefinanciranja STA in poskusa evikcije nevladnih organizacij na Metelkovi 6. Eden teh procesov je bil tudi sprejem Pravilnika o strokovnih komisijah, ki je zares podlaga za dogajanje na medijskem razpisu. Meserko je spomnil, da sta tako Nacionalni svet za kulturo, kot tudi Odbor za kulturo v Državnem zboru glasovala proti spreminjanju pravilnika, da je bila ob sprejemanju kršena tudi Resolucija o normativni dejavnosti, a da je bil pravilnik na koncu kljub vsemu spremenjen. Seveda vse opisano postavlja pod vprašaj legitimnost pravilnika, s tem pa tudi imenovanje novih članov strokovnih komisij, ki so seveda ključni pri ocenjevanju in izboru projektov in programov. Tako vprašljivi postopki vsekakor niso v skladu z načeli, ki jih živimo tako v naši ožjem nacionalnem kot tudi nadnacionalnem evropskem političnem kontekstu.

Izbor strokovne komisije pa je problematičen še z enega vidika, saj je iz financiranja izpadlo cel kup medijev, ki skozi novice, kritike ali eklektične refleksije širšo, zainteresirano in strokovno javnost informirajo o dogajanju na področju kulture. Kultura je bila v teh medijih prisotna tudi zavoljo razpisnih sredstev in posledično se je o njej govorilo, razmišljalo in razpravljalo. Z odločitvijo strokovne komisije, da na primer izloči Radio Študent pa se polje refleksije kulture močno oži. S tem je področju povzročena dodatna škoda, saj ni zapaziti, da bi dobljeni projekti ali prijavitelji lahko adekvatno nadomestili izgubljene vsebine.

Predstavnik Asociacije je zato v sklepu Ministrstvo za kulturo pozval, naj zagotovi dodatna interventna sredstva za nov razpis na področju medijev, s katerim bi skušali ublažiti nastalo negativno situacijo. Prav tako smo v Asociaciji izrazili podporo predlogu sklepa, s katerim se problematizira imenovanje obstoječih strokovnih komisij, saj po našem mnenju, kot izpostavljeno, proces menjave članov strokovnih komisij nima nespornih osnov.

Deli