PKP 7: Odločno proti napadu na NVO

Vlada je nedavno potrdila sedmi proti-korona paket, v katerem je marsikaj spornega, predvsem pa je problematično, da ukrepov s področja kulture ponovno praktično ni.

Ostro nasprotujemo ukinitvi Sklada za razvoj nevladnih organizacij, predlagamo posebne ukrepe za samozaposlene v kulturi, vlado pozivamo da podaljša ukrep temeljnega dogodka in predlagamo druge ukrepe s področja kulture.

Zaskrbljujoče je, da so bila do zdaj posebnih ukrepov deležna skoraj vsa področja, vse od turizma in športa do kmetijstva in infrastrukture, kultura pa še vedno ne. Za kulturo praktično ni bilo niti enega resnejšega dodatnega ukrepa, kar jasno kaže na namero po slabitvi stabilnosti sektorja. Večkrat smo navajali stališče Evropske komisije, ki sektor prepoznava kot močno prizadet, izpostavljali smo raziskavo UNESCA, ki priporoča številne ukrepe, v septembru 2020 pa smo organizirali tudi odmevno javno razpravo, kjer so trije ugledni profesorji ekonomije soglašali, da kultura potrebuje dodatne ukrepe. Vse je ostalo prezrto in celo ukrep, ki ga je Vlada kot edinega s področja kulture sprejela v prvem valu (avtomatsko podaljšanje pravice do plačila prispevkov), se v drugem valu, čeprav je situacija enaka, v zakon ne vključuje.

Poleg tega da se prezira sektor kulture, pa se z namero ukinitve Sklada za razvoj nevladnih organizacij vrši tudi aktivni napad na nevladni sektor. Predlogu ostro nasprotujemo, saj je sklad velikega pomena tudi za razvoj organizacij s področja kulture. Sredstva iz sklada omogočajo izvajanje evropskih razpisov, kjer je Slovenija na področju kulture med najboljšimi, omogočajo pa tudi profesionalizacijo in siceršnji razvoj sektorja.

V predlogu zakona je zapisano tudi zvišanje prispevkov za verske uslužbence, kar je za zakon, ki naj bi bil posvečen »omilitvi posledic drugega vala epidemije«, milo rečeno nenavaden ukrep. Menimo, da je najprej potrebno opraviti resno razpravo o višini prispevkov samozaposlenih v kulturi, ki morajo vsakih pet let izkazovati izjemnost in ki bi za svoje izjemno delo morali prejemati več kot zgolj minimalne prispevke. V Asociaciji že vrsto let predlagamo karierno dinamiko, ki bi jo bilo potrebno implementirati čim prej.

Glede statusa samozaposlenih v kulturi predlagamo tudi dva ukrepa, ki praktično nimata finančnih posledic, področju in ustvarjalcem pa bi v tem času prinesla večjo gotovost in predvidljivost. Predlagamo ponovno sprejetje ukrepa, s katerim bi se vsaj še v prvi polovici leta 2021 avtomatsko podaljšalo pravico do plačila prispevkov tistim, ki slednjo že imajo. Dejstvo je tudi, da bodo opusi ustvarjalcev v naslednjem petletnem obdobju nosili pečat epidemičnega leta, ko dela ni bilo možno opravljati. Slednje pomeni, da bodo opusi v naslednjem petletnem obdobju okrnjeni, zato predlagamo spremembo uredbe in nižanje vstopnega praga za pridobitev pravice do plačila prispevkov.

Celotne odziv Asociacije je dosegljiv na tej povezavi.

Deli