Asociacija med predstavnicami NVO v RS LUR

Foto: Simon Podgoršek@Photon

Ljubljanska urbana regija ima Razvojni svet, v katerem imajo predstavniško mesto tudi nevladne organizacije, nedavno pa se je odvil postopek imenovanja članov za novo obdobje delovanja sveta. Postopek imenovanja kandidatov za obdobje od 2021 do 2027 je stekel novembra letos, za mesto v svetu pa je Asociacija predlagala tudi svojega kandidata, podpredsednika Asociacije Uroša Vebra.

Glede na to, da Ljubljana skupaj z vsemi občinami Ljubljanske urbane regije kandidira tudi za naslov Evropske prestolnice kulture, kjer je zastavljeno tudi siceršnje povezovanje regije v kulturnih dejavnostih, se nam zdi pomembno, da se glas kulture sliši tudi v Razvojnem svetu LUR

V postopku izbora predstavnikov NVO v Razvojni svet LUR 2021-2027, ki ga je vodilo Stičišče Središče, se je izbiralo 12 predstavnikov NVO, razporejenih glede na geografska območja. Med 6-imi člani za območje MO Ljubljana in občin Brezovica, Dobrova – Polhov Gradec, Dol pri Ljubljani, Horjul, Ig, Medvode, Škofljica, Velike Lašče, Vodice in Šmartno pri Litiji je bil kot kandidat društva Asociacija izbran tudi Uroš Veber.

Poleg naslavljanja kulturniških tem bomo v svetu zagovarjali tudi večanje pomena in vključevanja nevladnega sektorja v vse odločevalske procese, saj je v sektorju zgoščena velika količina znanja in poznavanja situacije na terenu ter potreb in ovir, s katerimi se srečujejo tako posamezniki in posameznice kot tudi organizacije. Zagovarjali bomo tudi profesionalizacijo nevladnega sektorja. NVO izvajajo mnoge dopolnile dejavnosti javnim službam, pogosto pa izvajajo tudi dejavnosti in storitve, ki jih v javnem sektorju sploh ni, a so nujne za prebivalstvo. V tem smislu vidimo izreden pomen NVO za razvoj regije in družbe na sploh.

Prizadevali si bomo tudi, da bi se kulturna in umetniška produkcija NVO, ki je v MOL na visokem nivoju, razširila in decentralizirala na celotno področje LUR. NVO sektor v kulturi pomembno prispeva k inovativnosti in razvoju družbe, h kreativnosti, zadovoljstvu prebivalstva, k razvoju turizma in splošnemu napredku družbe, zato se nam zdi pomembno, da te kakovosti nevladnega sektorja v kulturi prepoznamo, jih okrepimo in razširimo tudi na druga področja. Ker je napredek pogosto vezan na širše območje pa si bomo prizadevali, da se tudi na ravni LUR izoblikuje strategija razvoja NVO in skupna strategija kulturne politike.

Deli