Za socialno pravičnost v kulturi

Asociacija je bila vabljena k predstavitvi svojih stališč v okviru posveta z evropskim komisarjem za delovna mesta in socialne pravice Nicolasom Schmitom o akcijskem načrtu za izvajanje evropskega stebra socialnih pravic.

V svoji predstavitvi smo poudarili pomen socialne pravičnosti in vključenosti ter predstavili nekatere ključne izzive na področju kulture.

Ob posvetu Akcijski načrt za evropski steber socialnih pravic smo v Asociaciji izpostavili predvsem potrebe samozaposlenih v kulturi. Izpostavili smo, da že vrsto let zagovarjamo spremembe, ki so tudi v skladu z načeli Evropskega stebra socialnih pravic. V celoti se strinjamo z načelom št. 12 (Socialna zaščita) in ocenjujemo, da bi samozaposleni v kulturi znotraj statusa morali imeti urejeno tudi karierno dinamiko. Trenutno stanje, ko vsem samozaposlenim pavšalno pripadajo zgolj minimalni socialni transferji, je neustrezno. Predlagamo nadgradnjo sistema, s katerim bi se z leti krepili tudi socialni transferji, kar bi ustrezalo tudi siceršnjemu sistemu v javnem sektorju.

Soglašamo z načelom št. 6 (Plače), ki ga je nujno preslikati tudi na samozaposlene v kulturi. Vkolikor so del izvajanja javnega interesa v kulturi, potem plačevanje ne more biti v celoti prepuščeno trgu, pač pa mora država poskrbeti, da bodo samozaposleni v kulturi tako ali drugače deležni ustreznega plačila. Glede plačil so naši ključni predlogi: zagotavljanje ustreznih plačil s strani javnih institucij, zagotavljanje zadostnih honorarjev znotraj javnih razpisov, pa tudi posebni in ločeni razpisi (na primer za delovne štipendije), s katerimi se zagotovijo neposredne spodbude za ustvarjalnost.

Naposled je pomembno tudi načelo št. 8 (Socialni dialog in udeležba delavcev), pri čemer menimo, da bi morale biti Delovne skupine za trajni dialog s samozaposlenimi v kulturi zapisane v zakonodajo in s tem formalizirane. Dialog je nujno potreben, postati bi moral kar se da strukturiran in strokoven, predvsem pa bi odločitve takšnega telesa bilo potrebno pričeti prenašati tudi v zakonodajo. Do sprememb pa nikakor ne sme prihajati enostransko, kar je smer, ki se nakazuje trenutno, ko omenjena skupina sploh še ni bila sklicana, četudi so reforme že napovedane.

Kot vsak strateški dokument je seveda tudi ta dobrodošel, akcijski načrt pa bo moral predvideti implementacijo načel v realnost nacionalnih politik.

Deli