Dialoška skupina MOL o lokalnem programu kulture

Strukturiran dialog z Mestno občino Ljubljana (MOL) se odvija predvsem prek Delovne skupine MOL za trajni dialog z nevladnimi organizacijami na področju kulture in samozaposlenimi v kulturi. Po nekajmesečni prekinitvi in zaključku epidemije se je 5. 6. 2020 na MOL odvila 17. redna seja.

Na seji so bile obravnavane tri ključne točke, to je nadaljevanje prijave MOL za naslov Evropske prestolnice kulture, obravnava osnutka strategije razvoja kulture v MOL in pa obravnava prostorske problematike NVO v kulturi.

Člani dialoške skupine so bili seznanjeni s trenutnim procesom prijave MOL za naziv Evropska prestolnica kulture, pri čemer je bilo govora o prestrukturiranju delovanja nekaterih struktur znotraj prijavnega procesa, prav tako je bilo govora o drugem krogu poziva za sodelovanje ter o povezovanju z ostalimi občinami znotraj regije.

Veliko časa so posvetili tudi strategiji razvoja kulture MOL, kar se je združilo s četrto točko, to je obravnavanjem vprašanja prostorov. Predstavniki nevladnih organizacij so izpostavili, da je potreba po prostorih za nevladne organizacije prisotna in da bi bilo smiselno vprašanje kar se da konkretno umestiti tudi v samo strategijo. Pri prostorih eno najbolj perečih vprašanj predstavlja tudi problematika pomanjkanja skladišč, ob čemer je bil podan poziv, da se tudi to vprašanje smiselno umesti v samo strategijo.

Na seji je bilo nagovorjeno tudi vprašanje razpisov in možnosti izvajanja slednjih v danih zaostrenih razmerah, pri čemer so na občini pojasnili, da bodo odprti do prilagajanja prijavljenih aktivnosti tako v časovnem kot vsebinskem smislu.

Napovedana je bila tudi javna razprava o strategiji, ob kateri bo društvo Asociacija pripravilo svoje konkretne predloge.

Deli