Za dobre ukrepe je nujno konstruktivno usklajevanje

Foto: @Društvo Photon

Predstavniki Društva Asociacija so se 11. 6. 2020 skupaj s kolegi Kolegija direktorjev slovenskih gledališč in Zveze kulturnih društev Slovenije udeležili sestanka na Ministrstvu za kulturo, kjer sta bila prisotna tudi državna sekretarka dr. Ignacija Fridl in direktor direktorata za ustvarjalnost Damjan Damjanovič. Sestanka smo se udeležili skupaj, saj se zavedamo povezanosti kulturnega ekosistema in si prizadevamo, da se poskrbi za celotni sektor kulture.

Predstavniki Asociacije so poudarili pomen dialoga in predlagali, da bi se z ministrstvom dobivali periodično na dva do tri tedne, zato da bi skupaj iskali najboljše rešitve tako za akutno situacijo po epidemiji kot za dolgoročnejše probleme. Prav tako je bilo na sestanku poudarjeno, da je t. i. tretji protikorona paket pomoči kazal velik manko kulture, zato bi bilo ob pripravi četrtega paketa potrebno vključiti tudi predloge s terena.

Četudi smo v Asociaciji večkrat poudarili pomen prvih dveh paketov, ki sta vsebovala nekatere dobre horizontalne rešitve, v katere so bili vključeni tudi samozaposleni v kulturi, pa je bilo aktivno naslavljanje umanjkanja lastnih virov prihodkov kulturnih producentov v tretjem paketu nenaslovljeno, za razliko na primer od turizma. Predstavniki so poudarili, da je še vedno čas, da se naslovi odprte akutne težave, še posebej ob morebitni pripravi PKP 4, in da je potrebno poskrbeti za sektor kulture enako, kot je bilo poskrbljeno za ostale sektorje. Poudarili so tudi, da so zaradi izgub lastnih prihodkov rezi programskih sredstev v rebalansu nesprejemljivi in da iz istega razloga pričakujemo ukrepe za premostitev ekonomskih in socialnih posledic epidemije, s katerimi bi vlada v resor kulture usmerila sredstva, ki jih je EU pripravila v ta namen. Pot, da bi ukrepe oblikovali retrospektivno ni optimalna, pač pa je potrebno enako, kot je to bilo storjeno na področju turizma, tudi za težave na kulturi poskrbeti proaktivno.

Na sestanku so predstavniki Asociacije izpostavili tudi ključno vprašanje glede nekaterih razpisov, ki so za nevladni sektor izjemnega pomena, zaenkrat pa še ni prišlo do realizacije oziroma se kažejo nekateri rezi. Tako na primer še vedno nimamo jasne slike, kaj se dogaja z enoletnim projektnim razpisom, v katero smer bo šel medijski razpis, kaj bo s sredstvi mednarodnega razpisa in kaj se bo na sploh dogajalo glede programskih in večletnih projektnih razpisov. Poudarili smo tudi, da še vedno ni jasnih navodil, kako se bo lahko prilagajalo prijavljene programe in večletne projektne razpise NVO, glede na to da je bila vsaj četrtina leta za produkcijo izgubljena. Ob tem so predstavniki ministrstva pojasnili, da je referenčna točka rebalans, za katerega se še kar ne ve, kdaj bo, do takrat pa ministrstvo izpostavljenega ne more konkretneje komentirati. Tovrstna negotovost žal poglablja težave na področju kulture, zato ponovno pozivamo ministrstvo, da že sedaj v pogovorih o rebalansu zagotovi ustrezna sredstva in na podlagi dogovorov prične z ustaljenim izvajanjem razpisov.

Ministrstvu smo predstavili tudi pobudo za oblikovanje splošne kampanje za promocijo kulture in jih pozvali, da se kampanji pridružijo tudi s finančnim vložkom. Zavedamo se namreč, da je potrebno skupaj pričeti spreminjati podobo kulture v širši javnosti in osveščati o vsem pozitivnem, kar prinaša kultura tako za posameznike kot družbo v celoti.

V kratkem bomo na ministrstvo naslovili tudi poziv za oblikovanje dialoških skupin, ki kontinuirano potekajo že vsaj od leta 2010. Slednje je pomembno tudi v luči napovedi Ministrstva za kulturo, da bodo oblikovali zakon o samozaposlenih v kulturi, kar je tako pomembna sprememba kulturno političnega modela, da mora vanjo zagotovo biti aktivno vključena vsaj dialoška skupina za samozaposlene v kulturi.

Deli