Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce

V okviru razpisa Centra za kreativnost je Asociacija prijavila projekt „Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce“, ki smo ga zasnovali kot serijo devetih delavnic.

Namen projekta je ustvarjalke in ustvarjalce opolnomočiti z znanjem na administrativnem nivoju, poleg tega pa smo zasnovali tudi nekatere vsebine s posebnim ozirom krepitve znanj za prodor na trgu.

V prijavi smo upoštevali tudi potrebo po decentralizaciji in v ta namen bomo delavnice poleg Ljubljane, izvedli še v Mariboru in Kopru. Tako bomo znanje in veščine prenesli tudi v vzhodno in zahodno regijo Slovenije ter s tem opolnomočili ustvarjalce tudi drugod po Sloveniji.

Delavnice so odprtega tipa in načeloma omejene na do 50 prijaviteljev, razen pri delavnicah, ki jih bo izvajala mag. Mojca Jovič, kjer so delavnice omejene na 16 prijaviteljev, saj gre za kompleksnejše teme, ki jih predavateljica naslovi tudi skozi bolj personaliziran pristop.

Do konca leta bo izvedenih 9 delavnic in sicer:

1. Avtorske pravice za akterje na področju KKI (odvetnica mag. Urše Chitrikar)

2. Računovodstvo in davki za ustvarjalce s področja kulture (dr. Urh Vele)

3. Pomen zagovorništva za dolgoročni strateški preboj akterjev s področja KKI (Tomaž Zaniuk)

4. Povezovanje kulture in gospodarstva (mag. Urška jež)

5. Kultura za gospodarstvo (mag. Urška jež)

6. Uvod v poslovne modele za ustvarjalce s področja KKS (mag. Mojca Jovič)

7. Pogajanja v poslovnem svetu in oblikovanje končne cene produkta (mag. Mojca Jovič)

8. Uspešno komuniciranje produktov, vizij in idej. (mag. Mojca Jovič)

9. Razpisne priložnosti s področja KKI (Tomaž Zaniuk)

Začetek in konec projekta: 1.2.2020 – 31.12.2020

Kontaktni osebi: Maruša Golob (marusa.golob [at] asociacija.si) in Tadej Meserko (tadej.meserko [at] asociacija.si)

Projekt Obveznosti, možnosti in priložnosti za ustvarjalce je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost. Projekt sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Republika Slovenija.

Deli