Konferenca: Vključevanje NVO v EPK 2025

Foto: @ŠKUC
Foto: @ŠKUC

Naziv Evropska prestolnica kulture je zagotovo ena pomembnejših priložnosti za evropske države, predvsem pa mesta, da dodatno okrepijo razvoj na področju kulture, tako v smislu ustvarjalnosti, kulturne ponudbe, kulturnega turizma in na številnih drugih področjih.

Evropska prestolnica kulture (EPK) se leta 2025 ponovno vrača v Slovenijo, hitro pa se bliža tudi čas za oddajo kandidatur. S tem razlogom bo 18. septembra 2018 v veliki dvorani v Mestni občini Nova Gorica (Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica) potekala nacionalna konferenca o vključevanju nevladnih organizacij v EPK, ki jo organizira Mestna občina Nova Gorica, Asociacija pa sodeluje kot vsebinski partner. Udeležbo na zaključnemu delu konference je zagotovil tudi novi minister za kulturo Dejan Prešiček.

V povezavi s pridobitvijo in realizacijo naziva Evropska prestolnica kulture se porajajo številna vprašanja, a vprašanje, ki bo osrednje vodilo konference je, na kakšen način naj bi bile v pripravo in izvedbo EPK 2025 vključene nevladne organizacije. Nevladne organizacije so seveda najbolj dinamičen in progresiven del kulture in kot take v izvedbi EPK vedno igrajo pomembno vlogo. Različne izkušnje z EPK doma in po EU pa so pokazale, da je kakovost vključevanje nevladnega sektorja lahko zelo različna.

Konferenco bomo zato začeli z okroglo mizo, kjer bomo s sogovorniki razpravljali o  izkušnjah vključevanja nevladnih organizacij v EPK Maribor leta 2012. Zastavili si bomo vprašanje, kako je potekalo načrtovanje vključevanja NVO, kakšna je bila izvedba in naposled kakšni so bili dolgoročnejši učinki pridobitve naziva. Na okrogli mizi bodo trije predstavniki nevladnih organizacij in sicer Katja Beck Kos, Marta Gregorčič in Zoran Petrovič, omizje pa bosta sestavljala še direktor EPK Maribor Mitja Čander in Peter Tomaž Dobrila, ki je pripravljal kandidaturo za naziv.

Nadaljevali bomo s predstavitvijo EPK Rijeka 2020, kjer bo direktorica Emina Višnjić, odlična poznavalka kulturnih politik, spregovorila o dosedanjih izkušnjah in o poteku izvedbe EPK Rijeka. Kaj so pravzaprav glavni izzivi s katerimi se soočajo, kako sodelujejo in kako vključujejo nevladni sektor ter kakšna so pričakovanja.

Na koncu se bomo obrnili v prihodnost in se z do sedaj znanimi potencialnimi prijavitelji pogovarjali o kandidaturah za EPK 2025. Trenutno so kandidaturo za naziv napovedala mesta Lendava, Ljubljana in Nova Gorica. Četudi se zdi leto 2025 oddaljeno, pa bo potrebno kandidaturo pripraviti že zelo kmalu in s tega vidika bomo skušali osvetliti kako do sedaj potekajo priprave, kako mesta vključujejo ali načrtujejo vključevanje NVO v pripravo kandidature in kako vidijo razvoj nevladne kulture v mestu.

Udeležba na konferenci je brezplačna, a je potrebna predhodna prijava, zato vas prosimo, da svojo udeležbo potrdite tako, da nam pišete na elektronski naslov info@asociacija.si. (Zadeva maila naj bo »Prijava na nacionalno konferenco o EPK«, v vsebino pa napišite ime, priimek in organizacijo kjer delujete).

Program konference

10:00 Prihod in registracija
10:15 Pozdravni nagovori
10:30 Okrogla miza: Izkušnje z vključevanjem NVO v EPK Maribor 2012
Gosti: Katja Beck Kos*, Mitja Čander, Peter Tomaž Dobrila, Marta Gregorčič, Zoran Petrovič*
Moderator: Željko Milovanovič
12:00 Odmor in okrepčilo
12:30 Predstavitev vključevanja NVO v EPK Rijeka 2020
Govorka: Emina Višnjić
13:30 Okrogla miza: Priprave na EPK 2025
Gosti: Predstavniki mestnih občin Lendava, Ljubljana in Nova Gorica
Moderator: Jurij Krpan
14:30 Razprava in zaključek

*Govorca sta bila dodana naknadno

ROK PRIJAVE: rok za prijave je bil podaljšan do petka, 14. septembra. Prijave sprejemamo na elektronski poštni naslov info@asociacija.si (Zadeva: »Prijava na nacionalno konferenco o EPK«; Vsebina: ime, priimek in organizacija, kjer delujete)

Projekt Asociacija – mreža NVO v kulturi, kultura za ustvarjalen razvoj, v sklopu katerega sodelujemo pri konferenci, delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ess logo nov Kopija od mju logo