Kulturosfera

Elektronsko glasilo društva Asociacija o kulturno političnih temah
Številka 76 | September 2022

Foto: Nada Žgank@Bunker

Izpostavljamo


Stroka je lahko še bolj okrepljena!

Ministrstvo za kulturo je v javno obravnavo vložilo predlog Pravilnika o strokovnih komisijah, ki je bil nazadnje spremenjen pred manj kot dvema letoma dni. V predlogu smo prepoznali številne pomembne novosti, ki bodo po regresiji instituta v preteklem mandatu bistveno pripomogle h krepitvi vloge in ravni strokovnega odločanja pri obravnavi zadev iz področij dela ministrstva. V odzivu smo ministrstvu predlagali vrsto ukrepov za dodatno okrepitev kriterijev strokovnosti ter višanje transparentnosti v postopkih odločanja, s katerimi bi se okrepilo zaupanje v organ ter njegove odločitve. Poleg problematičnosti kratkega roka za javno razpravo z vsemi deležniki smo hkrati ministrstvo pozvali k prioritetni ponovni ustanovitvi dialoških skupin za NVO in samozaposlene v kulturi.

Preberi več

Novosti


 • Asociacija na srečanju z vrhom Ministrstva za javno upravo

  Srečanja sta se udeležila ministrica Sanja Ajanović Hovnik in državni sekretar Jure Trbič ter predstavnici Kabineta predsednika vlade. Osrednja tema srečanja je bila okrepitev in dosledno izvajanje sistemskega financiranja vsebinskih mrež, ki spadajo pod resorna ministrstva. Hkrati so na srečanju izpostavili pomembnost čezsektorskega zagovorništva ter naslovili dinamiko bodočih objav razpisov za razvoj NVO.

  Preberi več
 • Vzpostavljen seznam kontaktov za NVO

  Ministrstvo za javno upravo je na spletni strani javno objavilo seznam kontaktnih oseb za stike z NVO po pristojnih resorjih, do katerega lahko dostopate preko te povezave. S tem so izpolnili enega izmed sklepov s sestankov z nevladnimi organizacijami s predsednikom vlade dr. Robertom Golobom. Ministrstvo za javno upravo hkrati poziva k skrbni in odgovorni uporabi dostopnega seznama.

  Preberi več
 • Tudi v DZ o pomembnosti stroke

  Asociacija se je udeležila 6. nujne seje odbora za kulturo državnega zbora RS, ki je bila sklicana zaradi domnevno problematičnega javnega financiranja nevladnih organizacij ter podeljevanja statusa v javnem interesu. Ministrica Asta Vrečko je sklic odbora označila za zlonameren, s katerim se diskreditira nevladni sektor. Strokovna vodja Asociacije Polona Torkar je na seji izpostavila, da mora imeti osrednjo vlogo pri odločanju o vsebinskih zadevah v polju kulture stroka ter da je potrebno izločiti vse možnosti političnega vplivanja na vsebinske presoje.

  Preberi več
 • Poziv k okrepljenem kulturnem sodelovanju

  Kooperativa – regionalna platforma za kulturo, katere članica je tudi Asociacija, je na podlagi sklepov ministrskega srečanja s platformami Zahodnega Balkana za kulturo, raziskave in inovacije ter izobraževanje in usposabljanje objavila poziv odločevalcem držav Balkana in EU k ponovnem razmisleku o okvirjih in ukrepih za kulturno sodelovanje v regiji. Prav tako pozivajo k vzpostavitvi dialoga in vključitev akterjev civilne družbe s področja neodvisne kulture v procese odločanja za ustrezno in kakovostno oblikovanje kulturnih strategij.

  Preberi več

ServisMnenjaPridružite se Asociaciji in postanite naš član!

01 434 1244 / 051 773 611 / Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana / Sedež: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
info@asociacija.si / www.asociacija.si