Poziv FURS – Osnove za obdavčitev prispevkov ni

Asociacija se je v preteklem letu s številnimi aktivnostmi odzvala na namero Finančne uprave RS, da obdavči prispevke samozaposlenih v kulturi, ki dohodnino plačujejo kot normiranci in jim prispevke plačuje država. Kot je znano je FURS za preteklo leto zgolj z brošuro napovedal spremembo dotedanje prakse, ko so se prispevki, plačani s strani države, iz obdavčitve z dohodnino vedno izvzemali. Asociaciji je za leto 2021 oziroma za obdavčitev leta 2020 uspelo doseči spremembo, a je hkrati ministrstvo za finance napovedalo, da bo problematično interpretacijo pričelo upoštevati z letom 2022.

V Asociaciji smo tematiko ves čas naslavljali in delovalo je, da se bo vprašanje dokončno uredilo s spremembo zakona o dohodnini, ki pa zaradi drugih določil v Državnem zboru žal ni dobil zadostne podpore. Ker problem torej ostaja, smo ministrstvo za finance in FURS pozvali, da se problematični interpretaciji tudi za leto 2022 odpovedo.

Spomnimo, da številni argumenti govorijo v prid temu, da tudi prispevki, ki jih država plača samozaposlenim v kulturi, ki so normiranci, ne bi smeli biti obdavčeni. Glavni argument je vsekakor 9. točka 20. člena ZDoh-2, ki jasno in eksplicitno določa, da se dohodnine ne plača od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačujeta Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost. Obdavčitev, ki jo skuša vsiliti FURS, je torej v neposrednem nasprotju z zakonodajo.

Nadalje o nesmiselnosti obdavčitve obravnavanih prispevkov govori tudi zakonodaja s področja kulture, konkretneje ZUJIK, saj je iz namere zakonodajalca jasno razvidno, da naj bo upravičenec pravice do plačila prispevkov deležen plačila prispevkov v celoti in ne prispevkov, zmanjšanih za obdavčitev z dohodnino.

Najnovejši argument v prid ohranitvi dolgoletne prakse pa izhaja ravno iz same prakse. Slednja se namreč ni spremenila že praktično deset let in ker se v zadnjem letu ni nič spremenilo, tudi podlage za spremembo interpretacije zares ni. Še več, vlada je jasno nakazala smer rešitve problematike, ki jo je sama ustvarila, in sicer s predlogom spremembe ZDoh-2, ki naj bi jasneje določil realizacijo aktualne več let veljavne davčne obravnave plačila prispevkov. Ker si torej vlada prizadeva rešiti nastalo problematiko tako, da bi se zgolj povrnili v stanje, ki je že dolgoletna praksa, hkrati pa ni novih okoliščin, zaradi katerih bi se dolgoletna praksa sploh spreminjala, je nujno, da se ta praksa preprosto ohrani še naprej.

Naš poziv FURS-u lahko v celoti preberete na tej povezavi.

Deli