Prispevki morajo ostati neobdavčeni

V Asociaciji smo se v zadnjih mesecih intenzivno zavzemali za odpravo sporne interpretacija FURS-a, po kateri se z dohodnino obdavčuje prispevke, ki jih Ministrstvo za kulturo plačuje samozaposlenim v kulturi (normirancem).

V začetku maja je FURS sporočil, da sporna interpretacija za letne davčne obračune za leto 2020 ne velja in lahko samozaposleni v kulturi oddajajo obračun enako kot do sedaj. Spremembo pozdravljamo, a zavoljo drugih informacij v novici nadaljujemo z zagovorniškimi aktivnostmi.

FURS namreč v novici (na tej povezavi) pojasnjuje, da sporna interpretacija sicer ne bo veljala v letošnjem letu, da pa stopi v veljavo z naslednjim letom. Kot smo FURS opozorili že v začetku marca, za takšno postopanje po našem mnenju nimajo pravne podlage, saj je Zakon o dohodnini (ZDoh-2) v 9. točki 20. člena glede tega zelo jasen in določa, da se od obveznih prispevkov za socialno varnost, ki jih za posamezne zavarovance v skladu s posebnimi predpisi plačuje Slovenija ali samoupravna lokalna skupnost, pod pogojem, da Slovenija oziroma samoupravna lokalna skupnost ne nastopa kot njihov delodajalec, dohodnine ne plača.

Poleg tega menimo, da je takšna interpretacija tudi v nasprotju z določili Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK), iz katerega je razvidno, da je namen zakon, da Ministrstvo za kulturo samozaposlenim v kulturi s pravico do plačila prispevkov le- te plača v celoti in ne zmanjšane za višino dohodnine. Zavoljo tega smo v Asociaciji resorno Ministrstvo za kulturo pozvali, naj čim prej stopi v bran pravic ustvarjalcev in naj znotraj Vlade ali v neposrednih pogovorih z FURS doseže, da bo pravica do plačila prispevkov še naprej neokrnjena.

Dopis, ki smo ga naslovili na Ministrstvo za kulturo, je v celoti dostopen na tej povezavi.

Deli