Tudi v parlamentu o problematiki samozaposlenih

V društvu Asociacija že vse od poletja spremljamo problematiko o samozaposlenih v kulturi, ki smo jo naslovili z dopisi na Ministrstvo za kulturo, odzivi za medije, prijavo Varuhu človekovih pravic in drugimi aktivnostmi. Ministrstvo kljub vsemu vztraja s problematičnimi postopki, zato je 8. decembra 2020 vprašanje obravnaval tudi Odbor za kulturo v Državnem zboru.

Na isti dan je bila tudi 31. nujna seja Odbora za kulturo, kjer so obravnavali nadaljno problematiko, to je sporni odvzem statusa samozaposlenemu v kulturi Zlatanu Čordiču. Žal zaradi obstrukcije koalicijskih poslancev do razprave na to temo ni prišlo.

Obeh sej se je udeležil strokovni vodja Asociacije Tadej Meserko, ki se je uvodoma odzval na predstavljeno stališče ministra Vaska Simonitja, ki je med drugim status označil za privilegij. Meserko je izpostavil, da status samozaposlenega v kulturi in pravica do plačila prispevkov nikakor nista privilegij, pač pa gre za pravico, ki je določena tudi v Zakonu o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Slovenski kulturno politični sistem v izvrševanje javnega interesa v kulturi eksplicitno umešča tudi samozaposlene v kulturi, ki so integralni del izvrševanja ključnih kulturnih politik. Gre torej za pravice in ne privilegije, kot jih želi napačno označiti aktualni minister za kulturo.

Meserko je v nadaljevanju kratko povzel dosedanje aktivnosti Asociacije na to temo, predvsem pa se je osredotočil na kršitve zakonodaje. Ministrstvo za kulturo je namreč kršilo 87. člen ZUJIK-a in sorodno določilo v Uredbi o samozaposlenih v kulturi, ki določata, da morajo posamezniki, ki vložijo obe vlogi istočasno, tako za status kot za pravico, tudi odločbi prejeti hkrati. Poleg tega je ministrstvo pri številnih posameznikih kršilo tudi določilo Zakona o splošnem upravnem postopku, kjer je določeno, da bi celoten postopek odločanja moral potekati največ 60 dni.

Kljub temu da sta navedeni kršitvi zelo problematični in da so bili samozaposleni v postopku oškodovani pri bistvenem delu, saj jim ni bilo omogočeno, da bi se sploh odločili, ali želijo sprejeti status brez prispevkov, pa ministrstvo svoje sporne postopke nadaljuje in nezakonitosti celo poglablja. Kar nekaj samozaposlenih je namreč po pol leta trajajočem postopku s strani ministrstva prejelo obvestilo, kjer ministrstvo povzema dotedanji postopek, za tem pa sporoča, da ne bo sledilo mnenju strokovne komisije, pač pa se je minister v tem primeru odločil drugače.

V Asociaciji smo glede tega, ali lahko minister preglasi strokovne komisije, pridobili tudi pravno mnenje prof. dr. Rajka Pirnata, ki pravi, da minister za kulturo sicer ima diskrecijsko pravico odločiti drugače kot strokovne komisije, a se to ne more dogajati v večjem obsegu. Svoje mnenje zaključi: »Če je v posamičnem primeru še mogoče razumeti, da ima minister drugačno presojo kvalitete dela kandidata oziroma izpolnjevanja pogojev za vpis v razvid oziroma plačilo prispevkov kot komisija, pa ni mogoče sprejeti, da bi se to dogajalo sistematično v večjem številu primerov. Taka praksa namreč povsem izniči zakonske določbe o vlogi strokovnih komisij v postopku, saj bi na ta način mnenje komisij nikakor ne vplivalo na odločitev ministra. To gotovo ni namen zakonskih določb, zato je tako ravnanje ministra po našem mnenju nezakonito.«

V Asociaciji bomo še naprej spremljali dogajanje glede samozaposlenih v kulturi, saj je v celoti nedopustno, da se dogajajo kršitve temeljnih postulatov izvrševanja javnega interesa v kulturi ter se na nelegalen način ovira delovanje aktualnih in tudi bodočih samozaposlenih v kulturi.

Deli