Javno pismo – Vrnite nam pravno državo

V Asociaciji že vse od poletja spremljamo nezakonite postopke ministrstva za kulturo glede podeljevanja statusa samozaposlenih v kulturi. Na problematiko smo večkrat opozorili, z aktualnim primerom pevca Zlatana Čordića pa je ministrstvo svoje ravnanje spustilo na samo pravno dno.

V javnem pismu, ki smo ga poslali tudi vsem poslancem in Vladi RS, pozivamo ministra za kulturo, da nemudoma odpravi vse nepravilnosti, sicer odločevalce pozivamo, da ministra čim prej razrešijo, saj povzroča kulturi in državi nepopravljivo škodo. Celotno javno pismo lahko preberete v nadaljevanju.

Nezakoniti postopki Ministrstva za kulturo naj se nemudoma končajo

Ljubljana, 1. december 2020

Spoštovani predsednik Vlade, spoštovani minister za kulturo, spoštovane poslanke in poslanci,

v društvu Asociacija smo zgroženi nad aktualnim načinom obravnave samozaposlenih v kulturi, primer Zlatana Čordiča, ki je bil izbrisan iz razvida samozaposlenih v kulturi, pa je nov precedens nezakonitega delovanja, ki ga je nujno treba ustaviti. Ministrstvo za kulturo v odločbi, s katero posameznika briše iz razvida samozaposlenih v kulturi, ne navaja dejstev, pač pa zgolj domnevne kršitve, sklicuje se na postopke, ki še niso zaključeni, ne razlikuje pa niti med poklicnim delovanjem ustvarjalca in njegovim siceršnjim zasebnim udejstvovanjem ter odločitvami. Povrh vsega Čordić nima možnosti pritožbe, prav tako ni dobil priložnosti, da bi pojasnil domnevne in nikjer utemeljene očitke. Tovrstne prakse pomenijo nedopustno ravnanje javnega organa, evidentno pa so kršeni temelji pravne države.

Žal pa izpostavljeni sporni primer ni edini. Vse skupaj se je začelo že s spornimi postopki letos poleti, ko je prišlo do kršitev do tedaj ustaljenega in zakonitega postopka izdajanja odločb samozaposlenim v kulturi, ki so za status in pravico do plačila prispevkov prosili prvič. V izpostavljenih postopkih je bil kršen drugi odstavek 87. člen ZUJIK, peti odstavek 11. člena Uredbe o samozaposlenih v kulturi in 222. člen Zakona o splošnem upravnem postopku. Številnim samozaposlenim je bila storjena finančna škoda, namesto da bi ministrstvo napako priznalo, pa protizakonite postopke še stopnjuje. Številni odločb niso prejeli še danes, kar njihovo stisko dodatno poglablja.

Ministra za kulturo dr. Vaska Simonitija zato pozivamo, da nemudoma odpravi vse protipravne postopke glede samozaposlenih v kulturi. Vsem samozaposlenim, ki jim je strokovna komisija letos že podala pozitivno mnenje glede podelitve pravice do plačila prispevkov, a jim odločba še ni bila izdana, naj se pravico takoj podeli. Odločba, s katero se samozaposlenega v kulturi Zlatana Čordića briše iz razvida pa naj se nemudoma prekliče. V primeru, da do odprave nepravilnosti ne pride, pozivamo odločevalce, da aktualnega ministra za kulturo razrešite, interpelirate ali odstranite s položaja, saj s samovoljo povzroča nepopravljivo škodo tako kulturi kot državi.

Lep pozdrav,

Društvo Asociacija

Deli