Kaj bo s kulturo na evropskih volitvah?

Foto@ŠKUC
Foto@ŠKUC

Evropska mreža Culture Action Europe (CAE), katere članica je tudi Asociacija, je pripravila poziv vsem politikom, ki bodo sodelovali na volitvah v evropski parlament maja 2019. 

CAE opozarja, da je v času rastoče nestrpnosti na kontinentu kultura pogosto zlorabljena in instrumentalizirana v nacionalistične namene delitev in nadaljnje polarizacije. Politike zato pozivajo, da pričnejo kulturo obravnavati kot orodje sodelovanja in medsebojnega razumevanja.

CAE v svojem pozivu izpostavlja, da se po vsej Evropski uniji večajo pritiski na umetnike in njihovo svobodo izražanja, hkrati pa postaja neodvisna kulturna produkcija vse težje dostopna za določene dele marginaliziranega prebivalstva. CAE zavrača evroskepticizem in poziva, da politiki kulturo eksplicitno postavijo v središče gradnje skupnega evropskega projekta.

Politične stranke pozivajo, naj jasno zapišejo cilje in strategijo glede oblikovanja kulturnih politik na evropskem nivoju, tako da bodo volilci lahko vnaprej vedeli, kaj jih čaka na polju (ne)podpore kulture. Ti predlogi morajo vključevati tudi jasne opredelitve glede urejanja pogojev dela za umetnice in umetnike ter producente v kulturi in umetnosti. Stranke pozivajo, naj nominirajo kandidate, ki so senzibilni do kulture, ter prepoznavajo ustvarjalnost kot temelj kulture ter sinergij z ostalimi sektorji. Stranke pozivajo tudi k obljubi, da bodo en odstotek evropskega proračuna namenili kulturi ter podvojili sredstva za kulturo znotraj programa Ustvarjalna Evropa.

Bodoče članice in člane Evropskega parlamenta pozivajo, naj nadaljujejo dosežke prejšnjega mandata na področju kulture in spodbujajo nove oblike upravljanja na polju kulture ter umetnosti. Prav tako opozarjajo na nujnost povečanja sredstev za mobilnost umetnikov po kontinentu ter jih spodbujanju k sprejemanju zakonodaje, ki bo naklonjena obstoju nevladnega sektorja v kulturi, še posebej na polju digitalizacije. Pomembna točka pričakovanj CAE je tudi spodbujanje podpore in zaposlitev samozaposlenim ustvarjalcem.

Deli