Podpišite peticijo zahtev kulturnikov

CASJEZA_851x315

Do volitev je še nekaj dni, a naše skupne zahteve kulturnic in kulturnikov bodo še posebej pomembne, ko se bo sestavljala koalicija in nastavljal minister oziroma ministrica. 

Zato vas vabimo, da podpišete in delite peticijo s skupnimi zahtevami kulturnic in kulturnikov, ki jih lahko preberete v nadaljevanju.

Povezava do peticije na spletu se nahaja na tej povezavi.

Od leta 2009, ko je imela Slovenija najvišji proračun za kulturo, je drastično upadanje sredstev, hitre menjave ministrov in ministric ter vse manj strokovnega dialoga med ustvarjalci in odločevalci položaj kulture in umetnosti pripeljalo na rob propada. Poka na vseh področjih – od javnih zavodov do nevladnega sektorja, samozaposlenih in ljubiteljske kulture. Trpijo umetniški programi, mediji in kulturna dediščina.

Pomanjkanje sredstev in umanjkanje konsistentne in razvojne kulturne politike se mora ustaviti. Zato kulturnice in kulturniki politične stranke ter prihodnjo vlado pozivamo k izpolnitvi spodnjih zahtev.

(1) PRIMERNO MESTO ZA KULTURO V DRUŽBI
Postopna degradacija kulture in umetnosti v družbi je nesprejemljiva. Ministrstvo za kulturo je pomemben resor in si kot tak zasluži primerno simbolno mesto in ministra, ki bo imel znotraj vlade moč za konkretne spremembe.

(2) POVEČANJE PRORAČUNA ZA KULTURO
Proračun se mora z rebalansom že leta 2019 vrniti na nivo iz leta 2009 (približno 210 milijonov) oziroma mora znašati 2% BDP. Od te točke dalje se mora zviševati za 5% na letni ravni. Nujna so tako vlaganja v investicije kot programe v vseh sektorjih.

(3) STROKOVNI MINISTER/MINISTRICA
Polje kulture je kompleksno, zato potrebuje nekoga, ki ga dobro pozna in razume ter je pripravljen na dialog in iskanje kompromisov. Od novega ministra ali ministrice zato pričakujemo dialoškost, strokovnost, delovanje ZA in ne PROTI kulturi, ter kjer je to potrebno, ustrezno reorganizacijo ministrstva, da bo uspešno delovalo za dobrobit celotne kulture in umetnosti.

(4) NOV KULTURNI MODEL
V prvih dveh letih pričakujemo nov Nacionalni program za kulturo ter novo zakonodajo, ki bo uredila vsa pereča področja na področju kulture. Pričakujemo, da bo napisana v soglasju in dialogu s strokovno javnostjo. Le tako bo po letih konfliktov in parcialnih rešitev, ki to niso bile, obstajal možnost za uspeh.

Od političnih strank, ki si prizadevajo priti v parlament, pričakujemo odgovore in nedvoumne zaveze glede zgornjih zahtev. K podpisu peticije pod zahteve so vabljeni vsi, ki jim za kulturo in umetnost ni vseeno! #časzakulturo

* Projekt Asociacija – mreža NVO v kulturi, kultura za ustvarjalen razvoj, v sklopu katerega sodelujemo pri kampanji, delno sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

ess logo nov

Deli