Letno srečanje članstva Asociacije

Foto: @Asociacija
Foto: @Asociacija

Konec marca je potekal redni letni občni zbor Društva Asociacija, na katerem so člani in članice razmišljali o preteklem delovanju ter o prihodnosti društva in stanja v nevladni kulturi.

Občni zbor je potekal v dialoškem razpoloženju, sprejeti so bili nekateri sklepi glede delovanja društva v prihodnje, predvsem pa smo se posvečali vprašanjem umeščanja kulture v predvolilni čas.

Uvodoma smo predstavili delovanje društva v preteklem letu. V letu 2017 je Asociacija beležila izjemno aktivnost, sumarni podatki pa kažejo, da se večina kazalnikov delovanja mreže izboljšuje. Tako Asociacija glede na predpreteklo leto beleži večjo medijsko prepoznavnost, branost glasila Kulturosfera se je povečala za tretjino, s številnimi novimi člani in članicami pa se je razširila tudi naša kulturniška družina. Kot zelo pomembna pridobitev v letu 2017 je bil izpostavljen servis Asociacije, ki članom pomaga v vsakdanjem spopadanju z administrativnimi, računovodskimi in drugimi spremljevalnimi aspekti delovanja v kulturi. Na področju zagovorništva smo dosegli pomembne zmage; veliko smo se ukvarjali z razpisnimi mehanizmi ter Nacionalnim programom za kulturo, sodelovali v dialoških skupinah ter povezovali širše akterje na kulturni sceni.

Prisotni so ugotovili, da Asociacija skladno z zastavljeno dolgoročno strategijo še naprej ostaja temeljna podporna struktura za samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi, hkrati pa se na področju zagovorništva krepi v referenčno dialoški organizacijo na področju kulture, ki veliko pozornosti namenja tudi iskanju povezav z ostalimi segmenti kulture in širše.

Razprava glede prihodnosti se je osredotočala predvsem na politično realnost, saj nas letos čakajo tako državnozborske kot lokalne volitve. Člani si želijo predvsem, da bi bila kultura relevantna predvolilna tema, in da tudi po zaključku volitev ne bi bila pozabljena na margini političnih kalkulacij. Nujno je torej opolnomočenje kulture kot take in s tem artikulacija zahtev za izboljšanje razmer v kulturi s posebnim oziroma na najbolj marginaliziran in prekaren del v polju kulture – samozaposlene in nevladne organizacije v kulturi.

Člani so na občnem zboru potrdili tako vsebinsko kot finančno poročilo za leto 2017, potrjen pa je bil tudi finančni načrt za leto 2018.

Deli