Razpis za delovne štipendije za leto 2018

Ime: Javni razpis za dodelitev delovnih štipendij za samozaposlene v kulturi, ki jih bo v letu 2018 sofinancirala Republika Slovenija iz proračuna, namenjenega za kulturo
Institucija, ki je objavila razpis: Ministrstvo za kulturo
Datum objave:  20. oktober 2017
Povezava na razpis

Ključne opredelitve mehanizma izvajanja kulturnih politik

Ministrstvo za kulturo je predvidelo, da bo z razpisom za leto 2018 podelilo 53 delovnih štipendij v višini 3.000 evrov na prijavitelja. Štipendije so načeloma mišljene kot podpora ustvarjalnosti samozaposlenim v kulturi, ki so edini možni prijavitelji za štipendijo. V razpisu za leto 2018 je bila določena starostna omejitev za prijavitelje in sicer do 35 let.

Ministrstvo za kulturo sicer v besedilu razpisa navaja, da so cilji razpisa:

–    Ohraniti in dvigniti samozaposlitvene možnosti na področjih kulture.
–    Povečati dostopnost kulturnih dobrin in kulturne ustvarjalnosti na celotnem slovenskem kulturnem prostoru.
–    Dvigniti kompetence ter mobilnost.

Vključevanje Asociacije v procese oblikovanja mehanizma izvajanja kulturnih politik

Kmalu po objavi razpisa je Asociacija na ministrstvo za kulturo poslala dopis v katerem je problematizirana predvsem starostna meja za prijavitelje. V kolikor je bila v letu 2017 meja postavljena na 29 let, pa je bila v obravnavanem razpisu meja postavljena na arbitrarnih 35 let. Opozorili smo, da ni razlogov za tovrstno omejevanje, predvsem pa da bi bilo nujno poskrbeti za vse generacije samozaposlenih v kulturi, saj dejansko večina prejema nizke dohodke. Celoten dopis, ki je bil poslan na ministrstvo za kulturo je dostopen na tej povezavi.

Pregled upoštevanja predlogov Asociacije

Predlogi Asociacije kljub dobri argumentaciji niso bili upoštevani.

Kronologija zagovorniških dejavnosti

Oktober 2017: S člani smo se posvetovali glede razpisa in oblikovali izhodišča za odziv.
17. oktober 2017: Asociacija na ministrstvo za kulturo pošlje dopis, v katerem pozivamo ministrstvo k spremembam razpisa.
18. oktober 2017: Asociacija na spletni strani objavi prispevek, v katerem je problematiziran razpis za delovne štipendije in kjer objavljamo celoten dopis, ki je bil poslan na ministrstvo za kulturo.