Kulturosfera

Elektronsko glasilo društva Asociacija o kulturno političnih temah
Številka 75 | Avgust 2022

Foto: RAVNIKAR GALLERY SPACE

Izpostavljamo


O kulturi naj sodi stroka in ne politika!

Strokovna vodja Asociacije Polona Torkar se je udeležila 5. nujne seje parlamentarnega odbora za notranje zadeve, javno upravo in lokalno samoupravo v državnem zboru, ki je drugič obravnaval Predlog zakona za zmanjšanje neenakosti in škodljivih posegov politike ter zagotavljanje spoštovanja pravne države, ki ga je vložil Inštitut 8. marec. Poudarila je nujnost in pomen sprejetja zakona za polje kulture. Zakon bo namreč razveljavil škodljive spremembe krovnega zakona v kulturi ZUJIK, s katerimi je prejšnja vlada prek Zakona o debirokratizaciji omogočila politični vpliv v resorju kulture.  Poudarila je tudi nujnost spremembe Pravilnika o strokovnih komisijah na Ministrstvu za kulturo, skozi katerega mora država k imenovanjem članov komisij pristopiti z jasno zavezo, da bo pri vrednotenju in ocenjevanju predlogov kulturnih programov in kulturnih projektov prvo in zadnjo besedo imela transparentno in z demokratičnimi postopki imenovana stroka. Državni zbor je Zakon sprejel na svoji julijski izredni seji. Kljub vetu državnega sveta ga je DZ ponovno potrdil konec julija. 

Preberi več

Novosti


 • Asociacija ponovno na sestanku s premierom

  Strokovna vodja Asociacije Polona Torkar se je udeležila tudi drugega srečanja predsednika vlade dr. Roberta Goloba s predstavniki civilne družbe. Tokrat so jih nagovorili tudi predstavniki vseh ministrstev. Državni sekretar na MK Marko Rusjan je izpostavil, da so NVO temeljni kamen kulture ter da nameravajo jeseni vzpostaviti dialog z NVO prek dialoških skupin, sodelovati z NVO pri pripravi glavnih strateških dokumentov, odpreti Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo ter prenoviti in digitalizirati razpisne mehanizme. 

  Preberi več
 • Vse več zanimanja za kulturni certifikat med podjetji 

  V Asociaciji smo skupaj z KID PiNA in LokalPatriotom v Kopru in Novem mestu predstavljali Certifikat Kulturno podjetje. Dogodkov, namenjenih predstavitvi povezovanja kulture in gospodarstva, so se udeležili predstavniki podjetij, nevladnih organizacij in posamezniki, ki delujejo v kulturi. Več informacij o pridobitvi ter ponudnikih kulturno-umetniških vsebin najdete na spletni strani certifikata, dostopni na tej povezavi. Projekt promocije Certifikata Kulturno podjetje je del partnerske mreže Platforme Center za kreativnost.

  Preberi več
 • Priročnik Kako graditi mreže sedaj široko dostopen

  Regionalna platforma Kooperativa je junija izdala priročnik “Kako graditi mreže in zakaj?”. Gre za prvo v seriji treh publikacij, ki bodo nastale v okviru evropskega projekta REG.Lab, katerega del je tudi Asociacija. Urednica je Tjaša Pureber. Priročnik je pregled mreženja v sodobnih post-jugoslovanskih okoljih. Poleg fizične izdaje je dostopen tudi na spletni strani Kooperative.

  Preberi več
 • Publikacija o pozitivnih učinkih kulture na zdravje

  Svetovna zdravstvena organizacija je na pobudo projekta CultureForHealth, katerega del je tudi Asociacija, izdala publikacijo o načinih, kako kulturne dejavnosti izboljšujejo zdravje prisilno razseljenih oseb. S publikacijo WHO poziva k okrepitvi sodelovanja med akterji na področju migracij, zdravstvenimi delavci, odločevalci, kulturnimi organizacijami, umetniškimi terapevti in umetniki.

  Preberi več

ServisMnenjaPridružite se Asociaciji in postanite naš član!

01 434 1244 / 051 773 611 / Naslov: Dalmatinova 4, 1000 Ljubljana / Sedež: Metelkova 6, 1000 Ljubljana
info@asociacija.si / www.asociacija.si