E-knjižnica

SAMOZAPOSLENI

Socialni položaj samozaposlenih v kulturi

Primerjalno-pravna analiza ureditve statusa samozaposlenih v nekaterih evropskih državah

KULTURNE POLITIKE

– Kultura v številkah 2010 – 2012

Primerjalno-pravna analiza sistemov javnega financiranja kulturnih programov in projektov

Publicly-funded Culture and the Creative Industries (v angleškem jeziku)

The Evolution of EU Cultural Policy in the Post-Maastricht Period  (v angleškem jeziku)

Belonging and Becoming: A cultural response to the White Paper on the Future of Europe  (v angleškem jeziku)

– Creative Europe – Programme Analysis and Recommendations  (v angleškem jeziku)

NEVLADNI SEKTOR

– Javni razpisi za nevladne organizacije. Priročnik o načrtovanju, izvajanju in vrednotenju nacionalnih javnih razpisov

Priročnik o izvajanju občinskih razpisov

Priročnik za načrtovanje in izvajanje posvetovalnih procesov

– Priročnik za vzpostavitev sistema kakovosti v NVO

EKONOMSKI VIDIKI

– Priročnik za pridobivanje sredstev v kulturi

Analiza zakonodaje in prakse zasebnega vlaganja v kulturo v državah Evropske unije

Culture and Sharing Economy (v angleškem jeziku)

– Culture & Economy Toolkit (v angleškem jeziku)

PODROČNE ŠTUDIJE

Kulturni in sistemski dejavniki bralne pismenosti v sloveniji

– Etnična vitalnost območij, kjer živijo majhne avtohtone manjšinske etnične skupnosti in staroselci

– Stanje oblikovanja, s poudarkom na industrijskem oblikovanju, kot dela kreativnih industrij in primeri dobre prakse v svetu kot podlaga za krepitev te dejavnosti v Sloveniji

– Odnos do maternega jezika in kulture

Odnos do kulture/udejstvovanje v kulturi

MEDIJI

Analiza medijskega prostora v Republiki Sloveniji

– Odnos javnosti do medijev