Raziskave o NVO v kulturi


  • The Civil Society Contact Group je jeseni 2006 objavila študijo z naslovom Izboljšajmo civilni dialog (Civil Dialogue, making it work better), ki govori o participaciji NVO v evropskem projektu. Eden od glavnih izzivov, ki ga ta raziskava izpostavi, ima naslov Spremenimo besede v rezultate (Turning the talks into results), ki govori o tem, da posvetovanje med oblastjo in civilino javnostjo lahko pripelje do velikih frustracij, če oblast ne upošteva priporočil civilne javnosti. Ta raziskava poudarja, da posvetovanja med civilno javnostjo in oblastjo ne smejo biti zgolj veščina komuniciranja, temveč mora voditi h konkretnim rezultatom in k politični volji do poslušanja. Nekateri dokumenti, kot npr. Naj se sliši vaš glas v EU, priročnik za nevladne organizacije, so dostopni tudi v slovenskem jeziku.