O nas

Asociacija, društvo nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev na področju umetnosti in kulture, mreža, ki neformalno deluje že od leta 1992, je danes profesionalno koordinirana in združuje okrog sto organizacij, posameznic in posameznikov.

Zavzema se za izboljšanje delovnih pogojev in sistemskega položaja samostojnih ustvarjalcev in nevladnih organizacij (NVO) v umetnosti in kulturi ter posameznikov, ki v njih delujejo.

Naš osnovni cilj je zagotavljanje enakopravnih pogojev za delovanje v primerjavi s tistimi v javnih zavodih ter splošno izboljšanje položaja umetnosti in kulture v državi in družbi.

Zavzemamo se za posodobljeno kulturno politiko, ki bo spodbujala kulturno in umetniško raznolikost in ustvarjala pogoje za enakopraven dostop do najrazličnejših vsebin.

Asociacija je interesna organizacija, zasnovana na principu demokratičnosti in solidarnosti. Naš skupni interes je izboljšanje celotnega položaja sodobnih umetnostnih in urbanih kulturnih praks. Asociacija navznoter deluje kot forum izmenjave mnenj, ki ga upravni odbor spodbuja, koordinira in artikulira.

Asociacija navzven deluje z/s:

  • naslavljanjem javnosti (obvestila medijem),
  • pogajanji z odločevalci (država in lokalne skupnosti; redno srečevanje s predstavniki ministrstv, pri čemer se vodijo zapisniki sestankov)
  • lobiranjem pri odločevalcih in sponzorjih (oblike, ki bi aktivno dvignile profil sponzoriranja)
  • akcijami, namenjenimi strokovni javnosti (debate, predavanja, posveti)
  • akcijami, namenjene širši javnosti  oziroma civilni družbi
  • povezovanjem z organizacijami s podobnimi interesnimi usmeritvami lokalno in medarodno (zbornicami, sindkati ipd.)
  • internacionalizacijo – organiziranjem za pridobivanje sredstev iz naslova EU (razpisi) in ostalih mednarnodnih fundacij