Postanite naš član

Pristopna izjava – NVO.

Pristopna izjava – posamezniki/ce.

Priloženi dokument v obliki pdf natisni, izpolni in pošlji po pošti na naslov:

Društvo Asociacija
Dalmatinova 4
1000 Ljubljana

Zakaj postati član Asociacije?

Društvo Asociacija je bilo doslej dejavno predvsem v Ljubljani, v dialogu z Ministrstvom za kulturo in z Mestno občino Ljubljana. Za strateško delovanje na nacionalni ravni je nujna vključenost mnenj in stališč članov iz vse države, zato vas vabimo, da se nam pridružite. Samo tako bomo lahko učinkovito, koordinirano in skupaj delovali za izboljšanje našega položaja.

Vloga članov je ključnega pomena za pridobitev aktualnih informacij in izmenjavo izkušenj in znanj. S tem bi NVO v umetnosti in kulturi pridobile slovensko platformo ali bolje inštrument, ki bo omogočal vseslovensko podporo lokalnim iniciativam na področju razvoja in položaja NVO v umetnostni in kulturi.

Kaj članstvo pomeni?

Pomoč pri reševanju praktičnih davčnih, administrativnih, pravnih in upravnih težav oziroma posredovanje informacij in kontaktov, kjer samozaposleni to pomoč lahko dobijo.

*

Uvrstitev na mailing listo, preko katere vas seznanjamo z aktualnimi dejavnostmi Asociacije, predvsem pa obveščamo o odprtih dialogih v zvezi z aktualnimi problematikami in spremembah relevantne zakonodaje in uradnih postopkov.

*

Brezplačna ali ugodnejša udeležba na seminarjih in usposabljanjih za samozaposlene v kulturi.

*

Možnost izpostavitve lastnih lokalnih problematik iz polja kulturne politike in pridobitev  podpore med člani kakor tudi strokovne pomoči s strani Pisarne Asociacije.

*

Zagovorniška dejavnost Asociacije v primeru zapletov pri objavah razpisov in rezultatov razpisov na nacionalni in lokalni ravni in ostalih tematikah, ki se krucialno tičejo položaja neodvisnih umetnikov.

*

Seznanjanje javnosti in medijev z aktualnimi problematikami, ki se tičejo kulturniške scene (npr. medijska kampanja Peticija proti krčenju sredstev v kulturi).

*

Izvedba ad hoc kulturno-političnih iniciativ, ki zadevajo NVO v umetnostni in kulturi (Kampanija Teze za politične prioritete na področju kulturne politike v mandatu 2011–2015).

*

Sodelovanje pri oblikovanju strateških smernic delovanja Asociacije preko udeležbe na letnih občnih zborih Društva ter rednih tematskih posvetih.

*

Internacionalizacija – Asociacija je članica Cultur Action Europe – zagovorniške mreže v polju kulturne politike na ravni EU.

Kaj pa članarina?

S podpisom pristopne izjave se člani zavežejo k plačilu letne članarine,  ki znaša 0,3 % prejetih javnih sredstev v tekočem letu (to je s strani MK in mestnih občin) za organizacije, ter 20 eur za posameznike (samozaposlene v kulturi).

Kot je bilo potrjeno na občnem zboru, je višina članarine v 2016 vezana na javna sredstva, ki jih organizacije prejmejo na nacionalnem in lokalnem nivoju s strani MK, javnih skladov in MOL/MOM/MOK itn. v 2015 in sicer 0,3% od dobljenih sredstev. Če je vsota prejetih podpor nižja od 10.000 EUR, je določena enotna članarina v višini 30,00 EUR. Članarina za samozaposlene v kulturi in fizične osebe znaša 20,00 EUR. Prvo leto včlanitve je članarina brezplačna.

Članarino člani poravnajo na račun društva TRR: SI56 0201 0025 4413 312, Nova Ljubljanska banka d.d., Ljubljana, Trg republike 2, 1520 Ljubljana.