Poročila

Novinarska konferenca Asociacije o stanju v kulturi

Kategorija: Dogodek, Izjave za javnost, Poročila
Mreža nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi Asociacija je v petek, 5. februarja, na novinarski konferenci podala oceno kulture v Sloveniji za preteklo leto. Glede na številne kazalnike, ki kažejo na drastičen upad sredstev za nevladne organizacije, vse manj zaposlenih v kulturi ter nižje prihodke samozaposlenih postaja vse bolj jasno, da je potrebno za [...]

Priložnosti zasebnega vlaganja v nevladne organizacije v kulturi

Kategorija: Dogodek, Poročila
Asociacija je za svoje člane 23. junija pripravila delavnico Trženje poslanstva. Predavanje je izvedel Boštjan Prijanovič, ki večino svojega strokovnega delovanja posveča oglaševanju, sicer pa ima veliko izkušenj tudi z delom v in z NVO. Podobne delavnice potekajo tudi pod okriljem CNVOS, namenjene pa so primarno gospodarstvenikom, ki se jim tako skuša približati pomen sodelovanja z [...]

Asociacija opozarja vlado na prekernost v kulturi

Kategorija: Dogodek, Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja, Poročila
Predstavniki Društva Asociacija so se 11. maja udeležili posveta na vladi, na katerem je bil prisoten tudi predsednik vlade, na temo prekarnih oblik na trgu dela. Posvet je organizirala vladna projektna skupina za prekarne oblike na trgu dela. Stališča Društva Asociacija je na posvetu zastopala podpredsednica Asociacije Jadranka Plut, ki je opozorila, da so samozaposleni v [...]