Izjave za javnost

Asociacija poziva ministrstvo, da podaljša razpravo o krovnem zakonu v kulturi

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
Asociacija je danes ministrstvo za kulturo pozvala, da podaljša rok javne razprave o osnutku Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK). Gre za krovni zakon o kulturi, za katerega je ministrstvo razpisalo zgolj mesec dni javne razprave in tako zadostilo zgolj minimumu standarda vključevanje javnosti pri sooblikovanju zakonodaje. Tovrstno „horukarstvo“ [...]

Asociacija poslala pripombe glede zakona o medijih

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
V Asociaciji pozdravljamo napoved Ministrstva za kulturo o skorajšnji celoviti prenovi Zakona o medijih, ki ga ta nujno potrebuje. Vseeno se zdi, da bi bilo bolje kot napovedane parcialne rešitve smiselno obravnavati celosten zakon. Vseeno smo na predlog osnutka podali konkretne predloge in komentarje. Ni se težko strinjati z ugotovitvami, da je obseg nujnih ukrepov na [...]

Nacionalna mreža nevladnih organizacij v kulturi za lokalne kulturne politike se širi

Kategorija: Izjave za javnost
Po svojem prvem uspešnem javnem nastopu na nedavnem posvetu o centralizaciji kulture v Kinu Šiška neformalna Nacionalna mreža nevladnih organizacij v kulturi za lokalne kulturne politike nadaljuje s svojim delovanjem. Namen mreže je izmenjava dobrih praks in informacij, skupno nastopanje v komuniciranju z odločevalci na vseh nivojih ter prizadevanje za izboljšanje strukturnih pogojev delovanja NVO v [...]

  • Evropski socialni sklad