Izjave za javnost

Še en simptom, da potrebujemo celostno posodobitev kulturno političnega modela in zakonodaje – primer SCF

Kategorija: Izjave za javnost
Na Asociaciji vidimo aktualno dogajanje na SFC-ju le kot še en v dolgi vrsti mnogih simptomov pomanjkljivega sistema razdeljevanja javnih sredstev v polju kulture in umetnosti kakor tudi širše. V Asociaciji se zavzemamo za okrepitev strokovne integritete, ki pa bi morala nositi na sebi tudi odgovornost odločanja o javnih sredstev. V luči tega smo marca 2016 [...]

Tovarni in Mestu

Kategorija: Izjave za javnost
Kot društvo nevladnih organizacij in samozaposlenih v kulturi seveda tudi mi ne moremo mimo dogajanj v povezavi s tovarno Rog. Prav tako kakor ne moremo niti mimo tega, da ponovno izpostavimo dialog kot tisto, kar je že v osnovi umanjkalo. Prav zaradi odsotnosti dialoga je med MOL in uporabniki tovarne Rog sploh lahko zrasel tako [...]

Kaj prinaša nova uredba o samozaposlenih?

Kategorija: Izjave za javnost
16. maja 2016 je bil v Uradnem listu RS objavljena Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o samozaposlenih v kulturi. Uredba se prilagaja evropskemu pravnemu redu in plačilo prispevkov za socialno varnost označuje za državno pomoč »de minimis«. »De minimis« določa, da isti upravičenec (torej samozaposleni), v treh letih ne sme prejeti več kot 200.000 [...]