Izjave za javnost

Asociacija uspela: fiktivni prihodki za samozaposlene ukinjeni

Kategorija: Dogodek, Izjave za javnost
Asociacija je lansko leto skupaj z Novičnikom za samozaposlene opozorila varuhinjo človekovih pravic o nepravični in po našem mnenju neustavni ureditvi pripisovanja fiktivnih prihodkov samozaposlenim, ki ne dosegajo 75% minimalne plače. Temu je zdaj pritrdilo tudi ustavno sodišče, kamor je varuhinja človekovih pravic lani po našem opozorilu vložila pobudo za ustavno presojo. Odločba ustavnega sodišča je [...]

Asociaciji uspelo doseči spremembe glede arhivov nevladnega sektorja

Kategorija: Izjave za javnost
Asociaciji je uspelo v toku javne razprave umestiti del predlogov v nov Pravilnik za valorizacijo oseb zasebnega prava, ki so na podlagi zakona pridobile status delovanja v javnem interesu. Pravilnik ureja arhiviranje na pdoročju nevladnih organizacij. Ministrstvu smo med drugim predlagali, da v tretjem členu, ki govori o kriterijih za valorizacijo NVO, ki zbirajo arhivsko gradivo, [...]

Komentarji Asociacije na Strategijo razvoja medijev Republiki Sloveniji do leta 2024

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
V Društvu Asociacija, mreži nevladnih organizacij in samostojnih ustvarjalcev v kulturi, pozdravljamo namero Ministrstva za kulturo RS k široki razpravi pri sprejemanju strategije o razvoju medijev v naslednjem slabem desetletju. Strategijo vidimo kot korak k temu, da si država začrta vizijo in smer kako bi rada razvila svoj medijski prostor, kar je tudi dobra in [...]