Izjave za javnost

Velika večina kulturno-umetniške javnosti zelo dobro razume razloge in povod, zaradi katerih se je Miha Turšič, odločil za skrajno obliko protesta, saj so tudi sami žrtve identičnih razmer že mnoga leta!

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
Velika večina kulturno-umetniške javnosti zelo dobro razume razloge in povod, zaradi katerih se je Miha Turšič, soustanovitelj KSEVTa, odločil za skrajno obliko protesta, saj so tudi sami žrtve identičnih razmer že mnoga leta. Za nas, profesionalne producente in samostojne ustvarjalce v kulturi in umetnosti, odločitev enega izmed nas, da gladovno stavka, nikakor ni presenečenje temveč [...]

Odziv na javno obravnavo predloga Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic

Kategorija: Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
Asociacija in SIGIC smo v ovkiru javne razprave o predlogu Zakona o kolektivnem upravljanju avtorske in sorodnih pravic podali skupno staliče. Spremembe, ki jih predlagamo, so v precejšnji meri sistemske. . da se mora zakon v čim večji meri prilagoditi temeljni avtorjevi pravici, da suvereno upravlja svojo pravico in 2. da je potrebno kar se da določno definirati [...]

PROTI krčenju sredstev v kulturi. ZA boljše pogoje ustvarjanja kulture in umetnosti.

Kategorija: Dogodek, Izjave za javnost, Komunikacija z organi odločanja
Ogorčeni smo nad prvotno načrtovano finančno projekcijo proračuna Republike Slovenije za leti 2016 in 2017 v okviru katere se kulturi v neproporcionalno visokemu deležu v primerjavi z drugimi resorji zmanjšujejo načrtovana sredstva. Trenutne napovedi reza v kulturi pa so toliko bolj nesprejemljive če pogledamo trend prelaganja bremena od začetka krize po posameznih resorjih – proračun [...]

  • Evropski socialni sklad